GLORY

Астрологията е древно изкуство или псевдонаука, която твърди, че предсказва събитията на земята, човешкия характер и съдба чрез наблюдение на постоянните звезди, слънцето, луната и планетите.
Макар астрологията да претендира за авторитет и правдивост поради древния си произход, ще възразим, че не всичко древно е добро, истинно и спасително. Окултизмът е древен почти колкото греха и те имат едни и същи корени: гордостта, богоборството, общуването с демони.
Светите отци на Църквата отнасят зараждането на астрологията и другите окултни учения към времето на Каин и неговите потомци.
Съгласно тълкованието на св. Юстин Философ, св. Ириней Лионски, Атинагор, Тертулиан, св. Амвросий Медиолански и др. отци и учители на Църквата под думите в Бит. 6:2 „Тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени” следва да разбираме - духовни същества, паднали ангели, които влезли в престъпен съюз със земните жени и ги научили на вълшебства и заклинания. Това твърдение се потвърждава и от апокрифната книга „Енох”.
Докато бракът в Библията често означава единението на човека с Бога, т. е. вярата (Осия 2:16; Ефес. 5:22-23), то в брака между хората и духовете трябва да подразбираме зараждането на езическото почитане на демоните, с помощта на които падналият човек се опитва да проникне в тайните на света, да въздейства на околните и на стихиите, да стане като бог без Бога (Бит. 3:4-5).
В трето хилядолетие пр. Хр. халдейските и вавилонските жреци развили астрологическата система. От Вавилон езическото почитане на звездите си проправя път към египтяни, индийци, китайци, а по време на залеза на Римската империя стига и до Рим.

През Средновековието Европа е завладяна от астрологията. Императори я вземали под покровителството си, в университетите били създадени професионални катедри по астрология. Дори великият Кеплер се забъркал в това низко изкуство. Негови са думите: „За мене астрологията е непоносимо, но необходимо робство. За да запазя годишния си доход, титлата си и своя дом, трябва да се съглася с невежото любопитство.” За него „астрономията е мъдра майка, а астрологията е глупава дъщеря, която се отдава на всеки, който й плаща така, че да издържа майка си”.
След века на рационализма астрологията намалява влиянието си. Тогава става и окончателното й отделяне от науката астрономия (изследване на звездите), с която в древност са били едно.
Двете световни войни са време на възраждане на астрологията. За отбелязване е, че във време на смут и падение на нравите окултизмът бележи небивал подем и популярност.
Влияят ли звездите върху човека
Определен тип такова влияние наистина може да има. Бог е вложил взаимосвързаност и взаимозависимост в цялото творение. Въздействието на слънцето, луната и другите небесни светила и планети върху живата и неживата материя на земята са безспорни. Човек, бидейки своеобразен микрокосмос, съединяващ в себе си духовното и материалното начало, естествено изпитва върху себе си това въздействие. Така например е установена зависимостта на холерата и други заболявания от нивото на слънчевата активност; известно е влиянието на лунните фази на физическото и психическото състояние на определени хора, на естествения цикъл при жените; на магнитните бури върху физическото и психическото състояние на човека и т. н. Въпреки огромните усилия на учени от различни области тези влияния все още са слабо изследвани. В нашия случай е достатъчно да отбележим: Бог е определил строги закони - физически, биологически, космически, нравствени и духовни - които правят от хаоса хармонична единна система и човекът, макар и със специално назначение, е и част от нея, но в това няма нищо окултно.
Защо предсказанията на хороскопите понякога се сбъдват
По силата на своята предишна принадлежност към различни чинове от ангелската йерархия, падналите ангели в една или друга степен са били посветени в тайните на битието. След падението им Бог допуска те да запазят тези знания. В усилията си да привлекат вниманието на човека и да завладеят душата му, те предават някои тайни знания и свръхестествени способности, та чрез посредничеството на единици, да погубят мнозина (св. Игнатий Брянчанинов „Слово о ангелов”). Демоните поради своето лукавство рядко изричат чисти лъжи. По-добра стръв за душите, неотличаващи добре дяволските козни от здравата духовност, са полуистините и истини, примесени със зрънце лъжа. Ето защо, до известна степен има съвпадение между предсказанията на хороскопите и реалността, но колкото по-голяма е тя, толкова по-голяма е вероятността хората да се подлъжат.
Бог естествено разкрива своите тайни според готовността ни да ги възприемем. Когато познанието не е в съответствие и с нравствена извисеност и чистота, поражда се възгордяване, желание за властване над другите и богохулство. Познанието без любов към Бога и към ближния носи само разрушение и погибел.
Съдбата на човека, неговият живот и смъртта
Във властта на човека е да избере на какво да подчини себе си и живота си - на природните стихии или на Бога; дали да прекара времето си, впримчен в тленното, или да живее в Бога за вечността.
Физическите и психическите дадености на човека и жизненият му път се определят от множество фактори: наследственост, възпитание, култура, начин на хранене... в това число, вероятно, и от астрономическите влияния. Но живеейки по Бога, спазвайки Неговите заповеди, човек се освобождава от греха, освобождава се от страстите на своето естество и действията му вече не са детерминирани от него.
Човек може цял живот да си остане роб на природните си дадености, на несъвършенството на естеството си и на всевъзможни външни влияния, да си остане „риба”, „лъв”, „телец” или друга някоя твар и да живее като тях, но призванието му е да се богоуподобява със съдействието на благодатта Божия.
Християнската аскетика изобилства от примери за хора, живеещи по Бога, за които по Божие допущение дори физическите и биологическите закони престават да са валидни. Макар и християните, съобразно отдалечеността си от Бога, до определена степен да са подвластни на различни влияния, за онзи, който е поверил себе си на Божия промисъл, който търси и съблюдава Божията воля и има за цел да изобрази в себе си Христа, зодиакалните характеристики и астрологическите предсказания практически са невалидни.
 
vv.nexus.org/vv/songs/vv0026.mp3

Изследователи от Калифорнийския университет в Лос Анджелис създадоха изкуствен мускул, който при това сам се „лекува“ и даже генерира електричество. Изкуствената мускулна тъкан е направена от гъвкави въглеродни нанотръбички, действащи в качеството на електроди. При прилагане на електричество, тъканта се разширява повече от три пъти. При свиване наночастиците се прегрупират и генерират електрически ток, който може да бъде използван за следващото разширяване. По този начин новият материал икономисва до 70 % от приложената първоначално енергия. При излизане от строя на няколко нанотръбички, областта около мястото на „раната“ престава да провежда електричество, като по този начин предотвратява понататъшното повреждане на тъканта. Надявам се тази технология да реши редица мускулни проблеми.

Апр 29, 2008

Hristo Vatev

GLORY http://network-hv.org/images/ikoni/3.jpg

Hristo Vatev
 
Социална програма Грант М-Тел

 

Мобилтел обявява новата си програма в подкрепа на интеграцията и социализацията на хора в неравностойно положение. В рамките на програмата компанията ще подкрепи от 5 до 10 проекта на организации с нестопанска цел, насочени към интегрирането на деца и възрастни в неравностойно положение.

Програмата отговаря на социалната политика на Мобилтел през тази година – да насочи вниманието към необходимостта от приобщаване и приемане на различните и от промяна в отношението ни към тях. Еднократните дарения несъмнено помагат, особено в частни случаи. Но промяната в социалния статус на хората в неравностойно положение, в отношението към тях, в приемането им е истинската промяна, която Мобилтел ще цели с програмата Грант М-Тел.

ned

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД

№ РД01/319 от 02.04.2008 год.

На основание чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

ОПРЕДЕЛЯМ:

Пределни размери /лимити/ на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания, както следва:


vesikirova
 

Преди време някой питаше за провеждането на семинар в "Рибарица" и ето че преди няколко дни ми попадна информация за този семинар.

Семанара е част от проект"СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация", реализиран от СИБ. Проекта е стартирал на 9-11.04 в Лом, като са били обхванати повече от 40 представители на ХУ от Северозападна България. Разгледани теми: "Достъпната жизнена и архитектурна среда", "Възможности за образование и професионална подготовка на ХУ", "Трудова заетост на ХУ", "Социално-икономическа защита на хората със специфични потребности". Втората работна среща се е състояла в Рибарица с лектори Иванка Казакова и Ели Карамфилова.


GLORY
 

Христос воскресе из мертвих,
смертию смерт поправ
и сущим во гробех живот даровав
 
 
 
 
 
 
 
 

Похвално слово за Пасха

Св. Иоан Златоуст

Който е благочестив, който истински почита Бога и Го обича искрено, нека се наслади от това хубаво и светло тържество на преславното Христово възкресение, което сега празнуваме и в което Господ тъй дивно показа и Своята благост към човешкия род, и Своята премъдрост в изкупването му от вечна погибел, и Своята сила над враговете на нашето спасение!

Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в радостта на своя Господ!

Апр 26, 2008

Необяснимо

Николай

Публикувах молбата си за информация относно нуждаещите се от образование деца със специфични потребности, но получих само два лични отговора. Подготвям проект за дистанцинно обучение с колегите ми на нашите деца- с тях съм всеки ден по пет часа- и пак никакъв интерес. Замислям се дали идеите ни са твърде авангардни или сме вече остаряли ,за да мислим за децата.


teboiv
Вчера ми се обадиха по телефона и ми съобщиха че парите които трябва да получава " личният ми асистент " са преведени и заредени в картата му . Така че можете да информирате хората които се грижат и ни помагат че парите им са преведени и могат да ги теглят от банкоматите. Използвам момента да благодаря на г-жа Литова от об-на " Триадица " - София за всичко което направи да имам " личен асистент ", защото наистина ми бе необходим такъв човек да ми помага. Още веднъж БЛАГОДАРЯ г-жо Литова... ! ! !

Adelina

За нашето поражение

Дякон Андрей Кураев


НачалоПредишна1234СледващаКрай