lady23

Здравейте, приятели!

Искам да споделя радостта си с всички приятели от този сайт от едно добро дело. Запознах се с много хора чрез нета и общата връзка в скайп.Всички ми помогат по различен начин,но с Марян Минков станахме много близки, говорим по цяла вечер, понякога ми дава съвети.Много го уважавам и обичам,той е прекрасен човек, запазил добротата в себе си, въпреки съдбата си. Онзи ден бях приятно изненадана от куриерска пратка от Севлиево с подател Минков, той ми бе изпратил така желана от мен видео камера,която не закупувах по различни причини.Радостта ми беше неописуема. Искам да кажа Огромно Благодаря на Приятеля си и да му кажа, че много го обичам,защото е запазил сърцето си топло в студа около нас и не позволява с държанието си и моето да охладнее.


Нов европейски доклад разкрива условията за хора с увреждания

Международният мониторинг на правата на хората с увреждания (ММПХУ) измерва степента, до която националните държавни прилагат в своето законодателство международните правни норми за гарантиране правата на хората с увреждания. Резултатите се публикуват в регионални доклади, а тазгодишното издание е посветено на Европа.

 


Ное 30, 2007

ИГРАЙ С НАС

По случай 3 декември - Световен ден на хората с увреждания – организираме ЧАС ПО ПРИОБЩАВАНЕ.

Той ще се състои в понеделник от 11.30 ч. във Видео залата на столичното 73-то СОУ „Владислав Граматик” в кв. Гоце Делчев на ул. „Георги Измерлиев” № 2.

За първи път представители на неправителствени организации, държавни и общински институции, ученици и учители ще се състезават в турнир, а победителят ще е един – толерантността към „различните”.

Турнирът „Приобщи човече” се осъществява в рамките на Национална кампания за социално включване на роми и хора с увреждания „Различни възможности, равни права”, инициатива на Център за развитие на медиите- София, Център за независим живот-София и фондация „Здравето на ромите”-Сливен, както и със специалното съдействие на фондация OAK-Женева, благодарение на която стана възможно съществуването на играта.

vencislavomtatsat


 


http://www.youtube.com/watch?v=sl-iDUq2R7Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hWmSKcG61o0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qKA4DreEgkw

http://www.youtube.com/watch?v=G0imE2pOZK4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3IVoqcHDdBo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PrjR07EqGE8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FAoBsy68f40&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TErXZIi5jck&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JIdYyuvgOyc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ibpZP0PvaLU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lz8gNaaxHdw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JnZW0SoXmC4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8TqmqDRSHqQ&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=2t_aMPKCaxk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VxnnpPbBAm0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aPbFzbQ1cmk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=x5aqO1SasP0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4pF5bai_44s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=IhAeivkypsI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1ubkuPwlkUI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kDjuXgxJeQk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jpJkDZ9g9z4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=V8MuOy7tYJw

http://www.youtube.com/watch?v=kjxMlQD7-i0&eurl

http://www.youtube.com/watch?v=Fa59xt_gD6I&eurl

http://www.youtube.com/watch?v=x8SowFKX3ek&eurl

http://www.youtube.com/watch?v=l34I8JG2SOc&eurl

 http://www.youtube.com/watch?v=V_baloCb-nM&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=C8y7mmtfFoQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=qfbU8RflJcc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jn_o-xGkOIk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Ne1S308--EY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5VRkhgB6Sh4&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=0HoyO7DloxU&eurl
Ное 27, 2007

Горещ телефон

joan2112

www.mlsp.government.bg/bg/news/hot_tel.asp


vencislavomtatsat
"Този, който се отнася
по еднакъв начин
към приятели и врагове;
който остава уравновесен
в чест и безчестие,
зной и студ,
щастие и нещастие,
слава и позор;
който е свободен
от замърсяващо общуване
и винаги е мълчалив
и удовлетворен от всичко;
който е установен в знание
и се ангажира в предано служене –
такава личност
Ми е много скъпа."
"...Личността,
която е установена
в знание за Мен,
Аз приемам,
че е точно като Мен Самия.
Заета
в трансцендентално служене
на Мен,
тя със сигурност
ще достигне Мен –
най-висшата и съвършена цел.
След многократното
раждане и смърт този,
който наистина знае,
се отдава на Мен,
защото е разбрал,
че Аз съм причината
на всички причини
и на всичко, което съществува.
Такава велика душа
се среща много рядко.
Личности,
които са действали благочестиво
както в предишните си животи,
така и в този живот,
и чиито греховни дейности
са напълно унищожени,
са освободени
от двойственостите на илюзията
и с голяма решителност
се заемат да служат на Мен.
Интелигентните,
които полагат усилия
да се освободят
от старост и смърт,
приемат убежище при Мен
чрез предано служене.
В действителност
те са постигнали
нивото на Брахман,
защото съвършено
познават всичко,
свързано
с трансценденталните
дейности.
...Съществува и друга
непроявена природа,
която е вечна и трансцендентална
по отношение на тази
проявена и непроявена материя.
Тя е висша
и никога не бива унищожавана.
Когато всичко в този свят
бива унищожено,
тази част си остава същата.
Това, което ведантистите описват
като непроявено и непогрешимо;
което е известно
като върховното предназначение;
това място,
което след като го достигне,
човек никога не се връща,
това е Моята върховна обител.
Единствено с чиста преданост
човек може да достигне Бога,
Върховната Личност,
който е по-велик от всеки.
Въпреки, че е в жилището Си,
Той е всепроникващ
и всичко се намира в Него.
Глупаците Ми се присмиват,
когато идвам в човешка форма.
Те не познават
трансценденталната Ми природа
на Върховен Господ на всичко,
което съществува.
Мой скъпи Арджуна,
единствено с помощта
на неотклонно
предано служене мога
да бъда разбран такъв,
какъвто съм,
какъвто стоя сега пред теб,
и да бъда видян непосредствено.
Само по този начин
ти можеш да проникнеш
в тайните на разбирането Ми.
Мой скъпи Арджуна,
всеки, който Ми служи
с чиста преданост,
освободен от замърсяването
на кармичните дейности
и умствените спекулации;
който работи за Мен;
за когото Аз съм
върховната цел в живота
и който е приятелски настроен
към всяко живо същество,
със сигурност идва при Мен.
Аз съм в сърцето на всеки
като Свръхдуша.
О, Арджуна, като Бог,
Върховна Личност,
Аз зная всичко,
което се е случило в миналото,
всичко, което се случва
в настоящето
и всичко,
което ще се случи
в бъдещето.
Освен това
Аз познавам
всички живи същества,
но Мен никой не Ме познава.
Личностите
в пълно съзнание за Мен,
които знаят за Мен,
Върховния Господ,
като за главен принцип
на материалното проявление,
на полубоговете
и на всички начини за отдаване
на предано служене,
могат да Ме разберат
и да Ме опознаят –
Мен, Бога,
Върховната Личност.
О, сине на Кунти,
каквото състояние
на съществуване
човек помни,
когато напуска тялото си,
такова състояние постига.
Когато в края на живота
някой напуска тялото си,
като помни само Мен,
веднага достига Моята природа.
В това няма съмнение.
Следователно, о, Арджуна,
ти винаги трябва да мислиш
за Мен
във формата на Кришна
и в същото време да изпълняваш
предписания си дълг...
Като посветиш дейностите си
на Мен
и установиш ума и разума си
върху Мен,
ти без съмнение
ще достигнеш Мен.
О, Партха, всеки,
който медитира върху Мен
като върху Бога,
Върховната Личност;
чийто ум постоянно се ангажира
в помнене на Мен
и който не се отклонява от пътя,
със сигурност ще Ме достигне.
Човек трябва да медитира
върху Върховната Личност
като върху този,
който е най-старият
и който е контрольорът;
който е по-малък от най-малкото,
който поддържа всичко,
който е извън
всяка материална представа;
който е невъобразим
и който е винаги Личност.
Той е блестящ като слънце,
Той е трансцендентален,
Той е отвъд тази
материална природа.
Състоянието на един йоги
се изразява в непривързаност
към всички сетивни ангажименти.
Човек се установява в йога,
когато затвори вратите на сетивата,
съсредоточи ума в сърцето си
и жизнения дъх –
във върха на главата си.
След като се е установил
в тази йога техника
и вибрира най-висшето
съчетание от букви,
свещената сричка „Ом“,
ако при напускане на тялото си
човек мисли за Бога,
Върховната Личност,
той със сигурност
ще достигне духовните планети.
О, сине на Партха, за човек,
който винаги и неотклонно
Ме помни,
Аз съм лесно достижим,
поради постоянната му заетост
в предано служене.
След като великите души,
които са йоги в преданост,
Ме достигнат,
те никога повече не се връщат
в този временен
и пълен със страдания свят,
защото са постигнали
най-висшето съвършенство.
Всичките планети
в материалния свят,
от най-висшата до най-низшата,
са места на страдание,
където има повтарящо се
раждане и смърт.
Но личност,
която достига Моето жилище,
о, сине на Кунти,
никога не се ражда отново.
Ако някой
с любов и преданост
Ми предложи
листо, цвете,
плод или вода,
Аз ще приема.
Каквото и да правиш,
каквото и да ядеш,
каквото и да предлагаш
или отдаваш
и каквито и въздържания
да изпълняваш,
прави това, о, сине на Кунти,
като жертвоприношение за Мен.
По този начин ще се освободиш
от обвързаността на работата
и от нейните благоприятни
и неблагоприятни
последици.
С ум, установен върху Мен,
според този принцип
на отречение,
ти ще се освободиш
и ще дойдеш при Мен.
Аз не завиждам на никого,
нито предпочитам някого,
и се отнасям еднакво към всички.
Но всеки,
който Ми служи с преданост,
е Мой приятел.
Той е в Мен
и Аз съм също негов приятел.
Следователно
щом си дошъл в този временен,
пълен със страдания свят,
ангажирай се в любовно
служене на Мен.
Този,
който Ме познава
като нероден,
като безначален,
като Върховен Господ
на всички светове,
единствено той сред хората
не е в илюзия
и е освободен от всички грехове.
Макар че е зает
с всякакви дейности,
Моят чист преданоотдаден
под Моето покровителство
и чрез Моята милост
достига вечната Ми обител.
Ако ти Ме осъзнаеш,
по Моята милост ще преодолееш
всички препятствия
на обусловения живот.
Но ако не действаш
с такова съзнание,
а се влияеш от лъжливото его,
като не се вслушваш
в думите Ми
ще се погубиш.
Върховният Господ се намира
в сърцето на всеки,
о, Арджуна,
и направлява странстванията
на всички живи същества.
О, потомъко на Бхарата,
отдай Му се напълно.
С неговата милост
ще постигнеш
трансцендентален мир
и върховната вечна обител.
Тъй като си Мой
много скъп приятел,
Аз ти разкривам
най-висшата Си инструкция,
най-поверителното
от всички знания.
Чуй това от Мен,
защото то е за твое добро.
Винаги мисли за Мен,
стани Мой преданоотдаден,
обожавай Ме
и Ми отдавай почитта си.
По този начин
ти непременно
ще дойдеш при Мен.
Аз ти обещавам това,
защото си Мой
много скъп приятел.
Изостави всички видове религии
и просто Ми се отдай.
Аз ще те освободя
от всички греховни последици.
Не се страхувай.
Този, който се пречиства
посредством разума си
и контролира ума си
с решителност;
който се отказва от обектите
за сетивно наслаждение,
освободен от привързаност
и ненавист;
който живее на усамотено място,
яде малко,
контролира тялото,
ума и способността си да говори
и винаги е в състояние на екстаз;
който е безпристрастен,
освободен от лъжливо его,
лъжлива сила,
фалшива гордост,
похот, гняв
и от приемане
на материални неща;
който е свободен
от фалшиво чувство
за собственост
и е умиротворен –
такъв човек
със сигурност се издига
до позицията на себереализацията.
Човек,
който е така трансцендентално
установен,
незабавно реализира
Върховния Брахман
и става напълно щастлив.
Той никога не скърби,
нито желае да притежава нещо.
Той е еднакво разположен
към всяко живо същество.
В това състояние
той постига чистото
предано служене
на Мен.
Човек може да Ме разбере
като такъв,
какъвто съм в действителност,
като Бога,
Върховната Личност,
единствено чрез предано служене.
И когато посредством
тази преданост
Ме осъзнае напълно,
той може да влезе
в царството на Бога.
"Такива,

каквито хората идват към мен,

такива ги приемам.

Моят път е този,

който следват хората отвсякъде"
"Какъвто ме мислят хората,

Партха,
такъв и аз пред тях се явявам.
По безбройните свои пътища
хората стигат накрая до мене."
 
/„Бхагавадгита“/Ное 27, 2007

Бхагавадгита

vencislavomtatsat

Аз съм един и същ за всички същества.

Моята любов е винаги една и съща.

И все пак тези,

които медитират върху мен с преданост,vencislavomtatsat

Времето и пространството са идеи на ума и в Бог те нямат значение. Днес мога да погледна назад във времето и да видя целия си престой в Малайзия като едно отделно събитие, по време на което Бог дойде при мен под формата на болните и страдащите...

В мен постепенно израсна убеждението, че Бог не е създал този свят просто като ад, в който грешните хора да бъдат хвърляни, за да страдат. Интуитивно усещах, че съществува нещо друго, освен нещастието на това лишено от надежда съществуване, и то трябва да бъде опознато и преживяно. В този съдбоносен момент от живота ми Бог дойде при мен като един просещ монах, който ми даде първия урок по Веданта. Чрез него прозрях истинската цел на човешкия живот, реалното му предназначение и същинската страна на живота тук и сега. Това ме измъкна от Малайзия и ме изпрати в Хималаите. Тогава Бог дойде при мен под формата на всепоглъщащ стремеж за осъзнаването Му като същност на всички творения...

Ограниченията на тялото, ума и интелекта постепенно изчезнаха и цялата Вселена заблестя като Негова Светлина. Тогава Бог дойде под формата на тази Светлина, в която всичко придобива божествена форма. Тогава болката и страданието, които като че ли сполетяват всеки човек, се проявиха като мираж, като илюзия, която невежеството сътворява поради спотаените в човека нисши чувствени желания.


vencislavomtatsat

„Велика радост е да осъзнаеш, че съзнанието на всички чувстващи същества е неразделно от Всеобщото Съзнание.

Велика радост е да осъзнаеш, че Фундаменталната Реалност е безкачествена.

Велика радост е да осъзнаеш, че в безкрайното, отиващо зад границите на мисълта Знание за Реалността, всички самсарични разграничения са несъществуващи.


vencislavomtatsat „Можеш ли да си представиш колко живота е трябвало да изживеем, преди изобщо да ни хрумне, че съществува и нещо повече от яденето, боричкането или властта в Ятото...Докато започнем да научаваме, че има такова нещо като съвършенството, а след това - ...докато проумеем идеята, че нашето предназначение в живота е да открием това съвършенство и да го предадем по-нататък...Ние избираме следващия си свят чрез това, което сме научили в този. Не научим ли нищо, то и следващият свят ще е същият като сегашният – с все същите граници и все същите оловни тежести, които трябва да преодоляваме...

            Небето не е място, нито време. Небето – това е да бъдеш съвършен...Ти ще започнеш да докосваш небето...в мига, в който се докоснеш до съвършената скорост. И това не означава да летиш с хиляди километри в час или с милиони, или със скоростта на светлината. Защото всяко число е граница, а съвършенството няма граници. Съвършената скорост, сине мой, означава, че си там...Небето не е нито място, нито време, защото мястото и времето са нещо толкова безсмислено...Небето е...

            Според Чанг разковничето бе в това Джонатан да престане да се възприема като пленник на едно ограничено тяло, с размах на крилете един метър и предварително програмирани възможности. Важното беше да осъзнае, че неговата истинска природа, съвършена като ненаписано число, живее едновременно навсякъде в пространството и времето.

            Можем да започнем работа над времето...докато се научиш да летиш в миналото и бъдещето. Тогава ще бъдеш готов да започнеш най-трудното, най-дръзновеното, най-забавното от всичко. Ще бъдеш готов да летиш по-високо и да разбереш значението на добротата и любовта.

            Всъщност всеки от нас въплъщава идеята за Великата чайка, безграничната идея за свободата...а безупречният полет е стъпка към изразяването на истинската ни същност. Трябва да отхвърлим всичко, което ни ограничава. Затова са всички тези упражнения...

            Цялото ви тяло, от крайчеца на едното крило до крайчеца на другото...не е нищо друго освен самата ви мисъл, изразена във форма, която можете да видите. Разкъсате ли оковите на мисълта си, вие ще разкъсате и оковите на тялото си...”

/Ричард Бах, „Джонатан Ливингстън Чайката“/

            Скоро ви казах на Великден, че всички ние сме като яйца и това е признакът на човешкото същество, че то все още е едно яйце. Живее си в своята черупка, мисли за себе си, мисли за семейството си – което донякъде е добре – мисли за страната си. Дотук всичко е добре, защото той е в черупка. Каквото и голямо нещо да се опитвате да направите – като ООН или подобно – тази черупка ще е във вас и ще дава резултатите си. Но когато напълно счупите черупката във вас, тогава сте птицата, която просто излита.“

/Шри Матаджи Нирмала Деви/

 

            „Всички обекти на нашето познание са само илюзорни видения на относителната истина: те са пустота, те нямат собствена същност. Но те са също така сияния/светлина/, тъй като макар и празни, се изявяват с цялото разнообразие на аспектите си. Проявата им е подобна на осемте примера с илюзиите, природата им е нетрайна и променлива, те са илюзия, сън, като луна върху водата, като небесна дъга, като сянка, като мираж, като огледално отражение, като ехо. Ако ги приемем по този начин, ние ще преодолеем схващанията, които им придават реалност и няма да изпитваме привързаност към тях. При Върховната Истина познавачът, който проектира всички тези видения, няма нито произход, нито край, нито местоположение. Той не представлява обект на познание, който може да бъде характеризиран с форма, цвят и т.н. Той не може да бъде определен като един или много, съществуващ или несъществуващ, създаден или несъздаден, появяващ се или изчезващ. Естественото му състояние е Пустота, подобна на Небесното Пространство/или Изворът, който съдържа като потенциал всички възможности – т.е. Бялото Пространство на БезкРая – авт./

            Признаването на илюзорната природа на виденията и на познаващия ум, който ги проектира, е „Съвършенство на отвъдното Познание”. То трябва да се преживее директно и Реализацията му да бъде неподвижна, умът остава погълнат в него, тъй като само интелектуалното му разбиране няма Освобождаваща Сила.

            Новороденото птиче/практиката/ не може веднага да полети към Небосвода/Просветлението/. Това може да стане едва когато се научи да се предпазва от опасностите, като спазва определена дисциплина, като съживи силите си с помощта на Щедростта, като остане в Гнездото на Медитацията, като укрепва силите си и пази търпеливо топлината на гнездото си; чак когато е завършило с упражняването на Отвъдното Познание, то може да отлети. По същия начин, като си служим с останалите Пет Добродетели за развиване на Отвъдното Познание, ние ще постигнем неговата неподвижна Реализация и ще стигнем до състоянието на Буда.

            Без Реализацията, в смисъл на усъвършенстване на Отвъдното Познание, ние ще бъдем като птица с отрязани криле – може да сме изпълнени със сила, да притежаваме първите Пет Съвършенства, необходими за пренасянето ни в по-висши светове, но няма да можем да стигнем до Нирвана, Състоянието на Буда.

            Без Истинското Отвъдно Познание – което означава без вникването в Дълбоката Пустота - /Петте Добродетели – авт./ - Щедростта, Дисциплината, Търпението, Енергията и Медитацията – не биха могли да бъдат наречени „съвършенства” или „отвъдни/висши/ Добродетели”, тъй като само те не са достатъчни, за да се преодолеят илюзиите от самсара/обусловения свят – авт./. Това може да стане, когато Отвъдното Познание – което означава Реализация на илюзорния характер на субекта, обекта и действието – се реализира, когато останалите добродетели станат отвъдни/трансцедентни/ или „съвършенства”, и когато се превърнат в причина за постигането на Състоянието на Буда.

            Това, което наричаме Съвършенство, идва, когато сме се отрекли от всичко/което е его-мотивирано и което като следствие ни вкарва в някакви рамки или ограничения, които са просто проекция на ограничеността на его-мотивацията или на невежеството, че ти си отделен/откъснат/ от Цялото – Истината е, че аз-ът е Едно Съвършено и Завършено Цяло с Всичко, което го заобикаля – тогава – авт./...повече нищо не търсим – цялата практика е завършена, прескочили сме илюзиите и сме стигнали до Съвършенството/Свободата или Бялото Пространство на БезкРая – авт./.”

 

/Калу Ринпоче, „Пътят на Буда”/
НачалоПредишна123456СледващаКрай