dido1985

Източник – Вестник Телеграф

Автор: Мария Милкова


silver

Вероятно знаете, че всеки мускул на тялото ни се задейства от електрически импулси, предавани по т.н. двигателни нерви и идващи от съответните зони в гръбначния мозък. Съзнателните ни движения се контролират от главния мозък, като разбира се картинката е много сложна и все още не изяснена докрай. Когато даден мускул по някакви причини /увреждане на гръбнака, на главния мозък, възпаление и пр./ не се инервира или пък не напълно, той почва да отслабва, да се смалява и това се нарича атрофия. Пълното парализиране води неизбежно до атрофия, ако не се вземат мерки навреме мускула да се натоварва и това се прави успешно с електростимулация и масаж. Най-простия и популярен начин за такава стимулация е с помощта на малки електропроводящи пластини -електроди, поставени на определени места на кожата над мускула и свързани с апарат. Електростимулаторите от този тип /за т.н. чрезкожна стимулация - транскутанна/ се различават по това колко електрода могат да захранят, с какви импулси, с какви регулировки, дали са с батерийно захранване или от мрежата и др. Важно е да се знае, че за увредените /денервирани/ мускули оптималната форма на импулсите се различава от тази за нормалните мускули, като при всички случаи целта е с минимално дразнене на кожата /което е неприятно/ да се получи максимално съкращаване на мускула. Затова преди да се снабдите с електростимулатор проверете дали става и за увредени мускули, а най-добре е да го пробвате. По принцип рекламираните подобни апаратчета за домашно ползване не са позходящи за целта, но все пак имайте пред вид, че електрогимнастиката на по-големите неувредени мускули улеснява волевата тренировка на поразените мускули. Дори и да няма видима реакция на денервирания мускул, когато се опитвате да го задействате се активира и ТРЕНИРА цялата сложна верига от главния мозък надолу и такива упражнения трябва да се правят непрекъснато, съчетани с натоварване на всички здрави мускули и ако е възможно и с електрогимнастика. В световната практика най-впечатляващ е случая с руснака Валентин Дикул, който след сериозна травма и увреждане на гръбначния мозък с помощта на електрогимнастика и страхотна воля успява да се оправи напълно и сега ръководи център за рехабилитация.


Hristo Vatev

varban-monchev.gif

Върбан Мончев

 

Той е един от хилядите хора с увреждания в България. В навечерието на техния международен ден - 3 декември, разговаряме с Върбан Мончев за проблемите на инвалидите, за техните мечти и желания. Както и доколко обществото вече е преодоляло бариерата и дали ги възприема като "част от себе си".dido1985

  Стотици болни са принудени да катерят стръмните стъпала на многоетажна сграда, за да се явят на ТЕЛК в Силистра

   Стотици добруджанци с тежки заболявания са принудени да преодоляват стръмните стапала на многоетажна сграда в Силистра, за да се явят пред Трудово-експертна лекарска комисия. На практика специализираната структура в областния град си остава недостъпна за тези, за които е предназначена. Заради проблема с архитектурната среда, близки на хората с увреждания са принудени да ги носят на гръб, а лекарите да преглеждат пациентите си в колите.
Хората с физически увреждания, ампутирани крайници и в инвалидни колички, са принудени да се борят с цели два етажа, за да се доберат до специализираната комисия .

Йордан Добрев е с 4 инсулта. За да се яви за освидетелстване, възрастният мъж разчита единствено на здравите ръце на съпругата си.

Затрудненият достъп създава проблеми и на самите лекари.

д-р Петко Ганчев - председател на втори състав на ТЕЛК: „Hие ги преглеждаме долу, на партера. Много е неудобно, непрекъснато има движение. И в колите ги преглеждаме. Това не може да е качествен преглед.”

Оказва се, че от тази абсурдна ситуация може да се развива и доходоносен бизнес. Нерядко лица от ромски произход препечелват дневния си надник на гърба на хората с увреждания като им вземат по 10 лева, за да им помогнат.

Макар и временно разрешаване на проблема, хората с увреждания виждат в пускането на експлоатация на неработещите от години 2 асансьора в сградата, собственост на Общината. Въпреки многото сигнали и молби - до момента резултат няма. Обещанието дойде едва след намесата на нашия екип. Заместник-кметът Пепа Денева обеща, че най-късно до 20 декември ще завърши ремонта.

Окончателното решаване на проблема с осигуряване на подходящо помещение за ТЕЛК-а в Силистра се очаква едва след цялостното реконструиране на областната болница, за което обаче все още средства няма.

Анелия Петрова – Програма БНТ “Север”vesikirova

Правителството одобри Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и упълномощи постоянния представител на България към световната организация да подпише документа при условие на последваща ратификация.
Конвенцията и Факултативния протокол към нея бяха приети на 61-ата сесия на Общото събрание на ООН. България вече е страна по Конвенцията. Тя допълва съществуващите международни актове, които прокламират фундаменталните права и свободи на човека. Документът предвижда допълнителни гаранции за защита от дискриминация по признак увреждане във всички области на обществения живот. Специално внимание е фокусирано върху социалната закрила, заетостта, образованието, осигуряването на достъпна архитектурна среда и информация, рехабилитация, събирането на статистически данни. Създава се и Комисия за правата на хората с увреждания, която съблюдава изпълнението на разпоредбите на Конвенцията.
Днес, по предложение на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, беше одобрено присъединяването ни и към Факултативния протокол. Това означава, че държавата ни ще признава компетенциите на Комисията за правата на хората с увреждания да получава и разглежда съобщения от лица, които твърдят, че България нарушава разпоредбите на Конвенцията, т. е. Комисията става гарант пред хората с увреждания в България, че в страната ни техните права ще бъдат спазвани.
Комисията има право по поверителен начин да сигнализира съответната държава за установената нередност и да поиска от нея писмени обяснения по въпроса и мерки за разрешаването му. Целта е да се избегнат непоправими вреди за жертвата на предполагаемото нарушение.

Източник

Ное 28, 2008

6:1

Марко Бонев

6:1*

Автор: ма®ко боневviki i mama Здравейте, аз искам да остана различна!

Аз съм на десет години и съм специално дете. Специална съм от мига, в който пожелах да видя света. Специална съм, защото съм част от оня особен род деца, наречени деца с увреждания или още ­ със специални образователни потребности. Казано накратко ­ децата със СОП. Съкращението не е класификация според типа увреждане, а означава, че за нашето образование в училище не са достатъчни стандартните средства. Но кой ли пък иска да знае...

Написах това писмо, защото веднъж на нашата Специална планета ни гостува Малкият принц. Онова същото русокосо момче на Антоан Егзюпери, което искаше да научи как се случва опитомяването. И аз подобно на неговата лисица исках да бъда опитомена, да бъда обвързана. Когато ходех в детската градина, не можех да кажа това на децата и лелките, защото дълго не се научавах да говоря. Усмихвах им се и се надявах да ме разберат. Не се сърдех, когато нарочно изсипваха пясък в косата ми и после не си признаваха белите. Не се сърдех на учителката, която ме слагаше на столче отстрани на детското кръгче, защото фината моторика на ръцете ми била нарушена, защото съм била несръчна и съм спъвала темпа на групата. Пак се усмихвах и се опитвах да направя от оставената ми кутия пластелин по една топчица за всяко дете, но учителката все не разбираше и разваляше моите пластелинени фигурки. Не се отчайвах и си вярвах, че рано или късно ще ме забележат и ще ме опитомят. Исках да бъда за тях единствена. Специалистите казваха на мама, че съм имала задръжка в емоционалния темп на развитие. Сигурно това задържа моята вяра, че все някога ще бъда опитомена от нормалните деца.


viki i mama

ОДОБРЕНИ ДИРЕКЦИИ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ" ПО ОП"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД


venko1978

viki i mama

Петициите – реален механизъм за защита на гражданските права..

Петицията дава възможност на всеки гражданин самостоятелно или заедно с други, да изрази своята пряка засегнатост от дадена несправедливост. Първо, необходимо е да има адресат/и, това са институциите, които авторите на петицията очакват да вземат отношение по тяхното брожение. На първо място това е „Комисията по жалби и петиции на граждани” към Народното събрание. Задълженията на тази комисия са да разглежда жалбите на хората и да се стреми да извлече най-същественото от тях. Ако е възможно и необходимо, внася и предложения за законови промени в съответните комисии към Народното събрание. Желателно е, петициите да са написани грамотно, ясно, конкретно и изчерпателно. Освен към тази комисия, петицията би следвало да бъде адресирана и внесена по официалния ред и до останалите държавни институции, които авторите й считат, че имат отношение към повдигнатите от тях проблеми. В противен случай, ако петицията няма конкретни адресати и за цел да бъде официално внесена до тях, пускането й в интернет пространството е напълно безсмислено, висящо и не би следвало да се очаква какъвто и да е реален резултат от нея.


"Начин на подаване на жалбите и петициите

По правило петициите и жалбите се подават в писмена форма, индивидуално или колективно. Процедурата по подаване на жалби и петиции е максимално опростена и безплатна. Въпреки, че трябва да се пази анонимността на оплакващия се, жалбите не могат да бъдат подавани анонимно. В петициите и жалбите трябва да фигурират имената и адреса на подателя, и в определени случаи телефон за обратна връзка. Когато жалбата или петицията се подава колективно, следва да се посочи и лице за контакт.
Органът по петициите и жалбите може да бъде сезиран само когато са изчерпани възможностите за обжалване по административен ред. Органът по петициите и жалбите не може да преразглежда или отменя съдебни решения.
Ръководният орган по жалбите и петициите на гражданите може да подава предложения за промени в съществуващото законодателство или за промени в структурата на определен административен орган с цел подобряване на ефективността му. Той сътрудничи с асоциации, граждански движения и други доброволни сдружения с цел защитата на правата и законните интереси на гражданите."


"Правомощия на Комисиите по петиции:

    •  да разглежда подадени до него жалби, включително и от чужди граждани, и да извършва разследване във връзка с тях;
    •  да отправя предложения и препоръки до наблюдаваните институции за зачитане на правата и свободите на частни лица, както и за отстраняване на последиците от накърняване на определени права и свободи;
    •  да посредничи между наблюдаваните институции и засегнатите лица;
    •  да иска и получава навременна, пълна, точна и ясна информация от всички наблюдавани институции;
    •  има пряк достъп до наблюдаваните институции;
    •  да изразява мнение и да го прави публично достояние по случая, с който е сезиран;
    •  да уведомява органите на прокуратурата, когато в резултат на своите наблюдения и проверки установи, че има данни за извършено престъпление;
    •  да подготвя специални отчети, когато счете за необходимо;
    •  да информира парламента за някои особени случаи на незачитане и накърняване на права."

Комисия по жалбите и петициите на гражданите

Петиции до Европейския парламент 

 
НачалоПредишна12345678СледващаКрай