Блогове

A SHORT DESCRIPTION ABOUT YOUR BLOG
petia_mca

Екипът на проекта H-CARE, има удоволствието да ви информира, че започва набирането на кандидати за участие в обучение на консултанти по продажба на помощни технически средства и хранителни добавки, което се провежда в рамките на проект H-CARE. Всеки желаещ  да се включи в обучението трябва да отговаря на следните условия:

-          Да има навършени 18 години, и

-          Да е завършил/а минимум средно образование.


petia_mca

През изминалата година Ви информирахме за международен проект, чиято основна задача е да подобри достъпността на предлаганите продукти и услуги така, че те да могат да бъдат свободно използвани и от хора с увреждания. Това ще стане чрез специално разработен софтуер за симулация на специфичните потребности и функционални ограничения, които хората с различни видове увреждания обикновено имат.

Този софтуер ще бъде разработен в рамките на европейския проект ВЕРИТАС (www.veritas-project.eu), осъществяван с финансовата подкрепа на 7-ма РП. В него участват 31 организации от 11 държава, измежду които и България. Асоциация „Мария Кюри“ е българският партньор по този проект и е отговорна за проучване на потребностите на хората с увреждания, за измерване функционалните ограничения и специфични характеристики на тази целева група, както и за разпространението на резултатите.


petia_mca

Екипът на Асоциация „Мария Кюри” постоянно търси възможности за прилагане на нетрадиционни методи за обучение на хора с увреждания и лица в неравностойно положение. Към момента Асоциацията е партньор по международен проект, финансово подкрепен от програмата за „Учене през целия живот”, който се базира на обучение между връстници в области, които не са покрити от формалното образование. През последните 5 месеца с удоволствие можем да констатираме, че програмата „Обучение между връстници” бележи големи успехи както сред добре образованите и социално активни младежи, така и сред тези с по-ограничени възможности. 

На 01 ноември 2010г. започна официално Обучението между връстници в България. Старта на програмата беше предшестван от специално обучение, проведено в Албена, на което бяха подготвени бъдещите обучители-връстници. През следващите месеци самите те избраха близки до тяхната възраст хора с увреждания, с които да работят през шесте месеца на програматa.