Русан
Проект осигури заетост на хора с намалена работоспособност
Източник: News.Plovdiv24.bg 14:59 / 14.08.2013 Отпечатай Изпрати
© Plovdiv24.bg
Утре от 10.30 часа в Пресклуба на БТА-Пловдив ще се проведе пресконференция на Агенция "Грижовност" относно информация за проект "Развитие на социалния капитал в Агенция "Грижовност", чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив" - номер на проекта: BG051PO001-5.1.03-0014-C-0001 по схема BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички" и осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

"Грижовност" ЕООД завършва изпълнението за проект "Развитие на социалния капитал в Агенция "Грижовност" чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
Общата цел на проекта беше подобряване на качеството на живот на хората с увреждания, чрез интеграция на пазара на труда и улеснен достъп до социални услуги, осигуряване на устойчива заетост за хора с намалена трудоспособност чрез осигуряване на адаптирани работни места, необходимо ниво на професионална квалификация и компетенции, съпътстващо наставничество и обучение на работното място, както и услуги за пълноценното включване на новонаетите лица в трудовия процес на организацията.
Резултати от проекта са разкриване на пет адаптирани нови работни места, закупуване на специализирано оборудване, проведено обучение за работа в смесени колективи и обучение по професионална квалификация на 8 служители на водещата организация. В рамките на проекта се осигури заетост на 5 служители с намалена работоспособност, като ангажиментът на организацията е запазване на заетостта им за още 12 месеца след края на проекта. На лицата бе осигурено наставничество и социални услуги от психилог с цел подобряване на работната среда, преодоляване на социалната изолация, съпътстваща ежедневието на хората с увреждания, и ускоряване процеса на пълноценно включване в трудовата дейност на организацията. 

В рамките на проекта се разработи цялостна система за развитие на човешките ресурси и система за професионалната пригодност на лицата с увреждания. Проектът беше и продължава да е част от цялостната стратегия на предприятието, произтичаща от неговата социална насоченост - осигуряване на заетост на хора с намалена трудоспособност.Read more: http://news.plovdiv24.bg/448667.html#ixzz2c0bnb8IJ
Общо Коментари (1)Add Comment
Русан
...
написан от Русан, август 15, 2013
"Много шум за нищо"! Осем служители от които пет в неравностоино положение ще намерят сноите работни места.Е, и това е нещо.Все пак ЕООД:"Грижовност" трябва да излезе на сцената.А къде отидоха специализираните предприятия за хора с увреждания. Никой не си задава този въпрос.

Оставете коментар
Трябва да влезете в сайта като потребител, за да коментирате. Моля регистрирайте се, ако все още нямате профил.

busy