Здравейте, Гост
Username Password: Remember me

Ако някой има опит, да помогне....
(1 разглеждат) (1) Guest

TOPIC: Ако някой има опит, да помогне....

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 6 years, 6 months ago #2032

 • dianna_68
Здравейте,
Учебниците от 8 клас нагоре се закупуват от самият ученик. Стипендиите в учебните заведения се отпускат за успех и социално слаби семейство. Но тъй като Вие сте в пълнолетна възраст и сте в самостоятелна форма на обучение не можете да вземате стипендия. Стипендиите се дават само за редовна форма на обучение независимо дали е средно или висше образование.
Стипендии , за това че имате група нетрудоспособност не се дават. Но трябва да попитате самото учебно заведение. Според мене първо си завършете средното образование , пък тогава мислете за висшето.
Във връзка с Вашето заболяване няма да можете да кандидатствате за медицинска сестра, тази професия няма да е подходяща за Вас. С ТЕЛК над 91% не можете да работите в отделение, а работата на медицинската сестра е свързано с много движения физически труд. За вас ще бъде по подходяща професия , която е за бюро. Това Ви го казвам от опит бивш здравен работник съм.
Ще е добре да завършите висше образование на днешно време е добре да имате такова, защото ако кандидатствате за работно място, и има още един кандидат с висше ,има предимство той, а не Вие нищо , че имате ТЕЛК.
Като дойде времето Ви да кандидатствате ще изберете подходящата специалност за Вас, но изберете практичното, а не емоционалното.

За Висшето образование:
Всеки университет си има право според чл. 21 ал1 и ал 2 съгласно ЗВО всеки университет има право само да си урежда устройството и дейността си чрез собствени написани правилници по съобразени със закона за висшето образование-
Приемането на студенти става само ,чрез конкурсен изпит. Това , че имате група не Ви освобождава от приемни изпити, кандидатствате на общо основание. Според
Закона имате право след като издържите изпита на облекчени условия за приемане в учебното заведение. При облекчени условия и по ред, определени с
правилника за дейността на висшето училище, се приемат следните кандидат-
студенти, успешно участвали в конкурсните изпити:
1. класирани с еднакъв бал;
2. инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над
70 на сто;
3. военноинвалиди;
4. кръгли сираци;
5. майки с три и повече деца;
6. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също
професионално направление и висше училище, и единият от тях е приет.
чл. 95 От заплащане на такси в държавните висши училища се
освобождават:
1. лица, които са кръгли сираци;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица с трайни увреждания и намалена
работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци;
3. военноинвалиди;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица, отглеждани до пълнолетието си в
домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 6 years, 6 months ago #2033

 • dianna_68
Не се отказвай да следваш. Всеки човек има шанс в живота си. А това , че си човек с увреждане не ти пречи изобщо. За да можеш да станеш студен, трябва да учиш много за да издържиш изпитите си приемните. Магистратурата е лесна там изпит не се държи става по успех от бакалавъра но трябва да имаш успех. За да вляза в медицинският институт издържах изпита вече не си спомням но беше над 5.45. Нужно е наистина много да учиш. Но както казах първо си вземи средното образование, пък тогава мисли за висше. Защото ти гарантирам ще си смениш желанията за следване много пъти.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 6 years, 6 months ago #2034

 • katrinata
 • Офлайн
 • Expert Boarder
 • Posts: 147
 • Karma: 9
Информацията, която дава Диана е пълна и изчерпателна, освен това благодарение на нейния житейски опит дава ценен съвет на Зорница, относно това какво да учи. Тъй като пред Зорница дилемата е медицинска сестра, или психолог ще кажа, че и двете са благородни и хуманни професии, но също и че много трудно се намира работа за психолози. Състудентите ми и по социална педагогика, и по психология към днешна дата имат реализация благодарение на връзките си.
Потребители казали Благодаря: Зорница Войничанска

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 6 years, 6 months ago #2035

 • milenav
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 15
 • Karma: 0
Здравей, Зорница,

чудесно е, че си продължаваш образованието! Да, учебниците след 8. клас наистина се купуват. Можеш да си ги намериш от приятели или да обясниш откровено на учителите, че нямаш възможност да си ги купиш. Те биха могли да ти заемат личния си екземпляр за ксерокопиране.

Както вече си разбрала, няма пречки да кандидатстваш в университет. Там наистина няма да заплащаш семестриални такси. Имаш право на самостощтелна стая в общежитие, като заплащаш 30% от наема плюс консумативи(ток и вода). Ще получаваш и целогодишна социална стипендия, чийто размер за Софийския университет в момента е 120 лв. месечно.

Но най-важното наистина е да си избереш професия, която хем те удовлетворява, хем отговаря на чисто физическото ти състояние!

Успех!
Потребители казали Благодаря: Зорница Войничанска

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 6 years, 6 months ago #2036

milenav wrote:
Здравей, Зорница,

чудесно е, че си продължаваш образованието! Да, учебниците след 8. клас наистина се купуват. Можеш да си ги намериш от приятели или да обясниш откровено на учителите, че нямаш възможност да си ги купиш. Те биха могли да ти заемат личния си екземпляр за ксерокопиране.

Както вече си разбрала, няма пречки да кандидатстваш в университет. Там наистина няма да заплащаш семестриални такси. Имаш право на самостощтелна стая в общежитие, като заплащаш 30% от наема плюс консумативи(ток и вода). Ще получаваш и целогодишна социална стипендия, чийто размер за Софийския университет в момента е 120 лв. месечно.

Но най-важното наистина е да си избереш професия, която хем те удовлетворява, хем отговаря на чисто физическото ти състояние!

Успех!


Благодаря ви за пожеланието и отговора! Но в по горните редове Диана казва,че стипендия имат право учениците в редовна форма,а не тази в задочната,което значи че не зависимо от успеха няма да имам стипендия,а това до някъде би ме облекчило в разходите,например. А що се отнася за това дали имам право на общежитие и на самостоятелна такава стая не знам... Да кажат тези дето имат опит. Аз мисля да уча в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" в Пловдив. Там не знам какви стипендии се дават и кой има право на тях нали и всеки унимерситет е различен? Вие споменавате за университет в София а стипендията не е лоша - да ви кажа това е размера и на личната ми пенсия за инвалидност. Та ако все пак имам право на такава стипендия дори и в по - малък размер от горе посочения ще ми е от полза,повярвайте ми.
Last Edit: 6 years, 6 months ago от Зорница Войничанска.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 6 years, 6 months ago #2037

 • dianna_68
Здравей,
Стипендии за задочна форма на обучение независимо дали е за средно или висше образование не се дават. С предимство сте за общежитие. А затова , че имате група инвалидност независимо какъв процент е не ви освобождава от заплащане на общежитието. Стипендиите се дават за социално слаби студенти и за успех. Доколкото знам всеки университет си определя размера на стипендията, на времето беше друго, но сега не знам. Размерът и не е регламентиран от държавата. Един съвет от мене, ако искате го приемете, ако ли не го приемайте. Вие постоянно изтъквате увреждането си и какви предимства ви дава, според мене е крайно време да не го правите, а да се приемате като съвсем нормален човек. Това че имате някакъв проблем не Ви прави второ качество човек.
Не разчитайте, че имате група неработоспособност, това не ви дава предимство при изпитите. Преподавателите не правят разлика а изисква от всички еднакво. А ти като човек с увреждане трябва да знаеш и бъдеш много по добра от здравия за да се докажеш. Мога да ти кажа, че да станеш добър специалист и да бъдеш конкурентно способна ще трябва много труд и учене. Аз до сега съм завършила три висши, но никога не съм си използвала предимствата, при кандидатстването ми в университетите нито че съм човек с увреждане нито , че съм полусирак. Кандидатствала съм на общи основания както здравия. Както ти казах на преди, първо си завърши средното, пък тогава мисли за висше. Защото много неща могат да се променят в законодателството на страната ни.
Както каза Катерина, връзките са голяма работа.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 6 years, 6 months ago #2038

 • katrinata
 • Офлайн
 • Expert Boarder
 • Posts: 147
 • Karma: 9
чл.68, ал.3 от Закона за Висшето образование гласи:
При облекчени условия и по ред, определени от правилника на висшето училище се приемату следните кандидат-студенти, положили успешно конкурсните изпити:
1. Класирани с еднакъв бал
2. Инвалиди с трайни увреждания 70 и над 70% ЗР
3. Военноинвалиди
4. Кръгли сираци
5. Майки с 3 и повече деца
6. Близнаци, които са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, и единият от тях е приет.
Така, че от написаното Зорница би трябвало да е разбрала, че може да полза преференции при приемането и във висшето училище, но все пак трябва да е успешно положила изпитите, но за нея приоритет сега е завършването на средното образование.
Потребители казали Благодаря: Зорница Войничанска

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 12 months ago #2603

Здравейте приятели,
Може ли някой да ми каже за Пловдив как може да кандидатствам за общинско жилище докато следвам? Имам собствен имот наследен от баща ми,но смятам да го прехвърля на роднина,а аз да заживея в Пловдив самостоятелно в общинско жилище. Важи ли правилото задължително да са минали поне 5 години за да се кандидатства за такова жилище и какви документи се подават до кого и в какъв срок? При инвалиди с ТЕЛК над 90% имаме ли право на някакво социално подпомагане при плащането на наем на общинско жилище?

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 11 months ago #2604

 • lady23
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 10
 • Karma: 2
Zdrawei
Ako imato se namira ot basta ti se namira v Plovdiv nqma kak da kandidastva6 za jili6te.Ako go prehvurli6 5 g si li6ena ot pravo za kandidastvane za ob6tinsko jili6te.
Потребители казали Благодаря: Зорница Войничанска

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 11 months ago #2605

Значи,говорим за нещо,което ми предстои в бъдеще. За прехвърлянато на жилище знам,че съм лишена от каквато и да е помощ,но до тогава имам време и искам да съм в течение на нещата как се променят. Жилището се намира в Мизия,а аз когато кандидатствам за жилище искам то да е в Пловдив.
Last Edit: 5 years, 11 months ago от Зорница Войничанска.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 11 months ago #2607

 • lady23
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 10
 • Karma: 2
Stom imash imot na tvoe ime nqma6 pravo na ob6tinsko taka e po zakon.Moje ako re6i6 da go prodadesh i da kupi6 v plovdiv

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 11 months ago #2608

А не може ли да прехвърля имота на роднина и така след като нямам на мое име имот да кандидатствам за жилище? Прехвърляне на имот от мен на друг,не е ли същото като да си купиш? Има разлика,разбира се,след като прехвърля аз вече няма да имам имот и тогава ще се наложи да живея на общинско жилище.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 11 months ago #2610

 • lady23
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 10
 • Karma: 2
има да ЩоМ ПРЕХВЪРЛЯШ ЗНАЧИ ИМАШ И НЕ ТИ Е НУЖНО И ДЪРЖАВАТА ТЕ ЛИШАВА ЗА 5Г ОТ ПРАВО НА ОБЩИНСКО.А АКО ПРОДАДЕШ И КУПИШ ДЪРЖАВАТА НЯМА ОТНОШЕНИЕ.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 11 months ago #2612

 • Мари61
 • Офлайн
 • Junior Boarder
 • Posts: 28
 • Karma: 2
Аз немога да ти помогна, защото преживях подобно нещо само със свидетели спечелих дело, като платих на адвокат 120 лв преди 10 години, но после той ми каза ,че е дотук и да платя сега на съдия-изпълнител. Имах да вземам 1500 лв и вместо да ги взема, платих още 150 лв и дотам. Съчувствам ти, но явно такъв си е живота тук, да траем и даваме.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 11 months ago #2613

Мари61 wrote:
Аз немога да ти помогна, защото преживях подобно нещо само със свидетели спечелих дело, като платих на адвокат 120 лв преди 10 години, но после той ми каза ,че е дотук и да платя сега на съдия-изпълнител. Имах да вземам 1500 лв и вместо да ги взема, платих още 150 лв и дотам. Съчувствам ти, но явно такъв си е живота тук, да траем и даваме.


Този коментар по въпроса ли се отнася,който поставих?

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 11 months ago #2614

 • rumen.gotsev
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 15
 • Karma: 1
Зависи каква е магистратурата. ако Магистратурата е Графичен дизайн или Фотография се държи изпит с представено портфолио. Аз държах такъв изпит и ме приеха.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 4 months ago #2863

Значи бих искала да попитам как се отпускат ортопедични обувки? Оперирана съм в Пловдив,а там нямат ЛЛК комисия която да издаде протокол. В този случай какво да правя,защото не мога да отида при други лекари за да ми изпише обувките,след като съм оперирана от друг и мисля че само лекаря,който ме е оперирал може да ми предпише обувките. Разяснете моля ви как стои въпросът с отпускането на пари за такива обувки и в какъв размер.
Нужна ми е информацията възможно най - скоро,защото ми предстои пътуване до Пловдив точно при лекаря,който ме оперира и трябва да знам какво да му кажа и какво може да направи той.

И нещо по темата за образованието. Вярно ли е,че щом съм в самостоятелна форма на обучение съм освободена от полагане на изпити за външно оценяване в 7 клас? Тази година съм 7 клас и това също ме интересува.

Благодаря!

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 5 years, 4 months ago #2866

 • Zara
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 2
 • Karma: 0
Обувки могат да изписват само легитимни ЛКК комисии няма начин в Пловдив да няма ортопедична ЛКК комисия само тя може да предпише такива обувки. В зависимост от вида на увреждането на крака сумата за обувки е 190 с деформации, 223 за диабетно стъпало, 209 за скъсяванв над 5 см и 238 за липса на части от стъпалото. ЛКК-то се прави еднократно и важи за всяка година 12 месеца но не календарни а от датата на последното вземане. има необходим комплект документи които трябва да се представят в соц. подпомагане като банкова с-ка, копие на ТЕЛК ако има и проформа ф-ра от фирмата която ще осигури обувките а тя непременно трябва да има лиценз на АХУ не може да е от свободния пазар.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 4 years, 11 months ago #3139

Във мнението си споделяте,че имам предимство за общежитие. Кажете ми малко по-подробно за това. Как се кандидатства и по колко се плаща на месец? Чувала съм,че условията в общежитията са ужасни и затова много хора предпочитат да плащат наем и да са на квартира,защото в общежитията често ставали скандали и побоища,вярно ли е?
Кажете ми също кое е по-добре да следваш в университет или в колеж? Чувала съм,че в университета една специалност се учи четири години,но пък после може да учиш магистратура,докато ако учиш в колеж или факултет се учи три години и не може да се учи магистратура.
Last Edit: 4 years, 11 months ago от Зорница Войничанска.

Re: Ако някой има опит, да помогне.... 4 years, 11 months ago #3141

 • dianna_68
Раздел
I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ от Закона за академичната автономия висшите учебни заведения.
Чл.1. (1)Държавата предоставя автономия на висшите учебни заведения в образователния
процес и научно изследователската дейност, както и в свързаните с тях други дейности, извършвани
във висшите учебни заведения. За свободен наем, ако имаш пари по добре е. Аз също съм противник на общежитията. Но пак казвам зависи от учебното заведение. А и зависи дали в общежитието има условия за хора с увреждания.
Таксите за общежития се определят индивидуално. Доколкото ми е известно от две години вече няма колежи.
Зависи и какво искаш да учиш, и каквa специалност ще бъде подходяща за твоето заболяване. Защото няма смисъл да завършиш нещо само и само за висшето образование и да не можеш да го работиш.
Last Edit: 4 years, 11 months ago от .
Модератори: venko1978
Time to create page: 0.28 seconds