Здравейте, Гост
Username Password: Remember me

02.08.2018 Нов отказ на Социално подпомагане
(1 разглеждат) (1) Guest
 • Page:
 • 1

TOPIC: 02.08.2018 Нов отказ на Социално подпомагане

02.08.2018 Нов отказ на Социално подпомагане 6 years, 2 months ago #2394

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
Актуализация 02.08.2018


Всички случаи на откази с коментарите на Георги Воев може да намерите на страница Откази АСП


Нов случай на отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК

Начало на случая 2-3 август 2018. Случаят е в развитие за обжалване затова и името е анонимно. Материалите по случая ги получих в моята електронна поща etvoev@abv.bg. Не съм редактирал текста и го представям в автентичен вид.

•02 08 2018 Отказ на целева помощ за ортопедични обувки и изпращане от ДСП на ТЕЛК

Казвам се … от Стара Загора съм. Видях в форума че помагате на много хора и сте си оставили емайла за връзка и реших да ви пиша за моя проблем. на 10.07.2018 година подадох в асп Стара Загора декларация,протокол от лкк и всички необходими документи,каквито ми поискаха за ортопедични обувки.На 01.08.2018 отидох в асп и ги питах какво става ,има ли решение и ако има да ми го дадат да се оправям по-нататък. Отказаха ми да ми дадат решението и ми казаха ,че са го пратели по пощата,да го търся там.След половин ден обикаляне по пощите най-накрая го намерих в централна поща и ги попитах защо не са ми го доставели и отговора им беше ,че пощалона бил болен и нямало,кой да го донесе.Взех го и не ми дадоха документ ,кога е връчено въпреки ,че изках.Но както и да е,Разбрах че половината срок за обжалване е изтекъл. Моля да ми кажете пред кого трябва да обжалвам и има ли някакви специфични неща по обжалването,те са писали ,че обжалват пред РЗИ-Стара Загора
а служителката ми каза ,че ме пращат на телк.И може ли да се обжалва онлайн,без да се ходи по институциите? изпращам ви писмото от асп и протокола от лкк,извинявам се за качеството но нямам друга възможност.


*Уточнение. Водеща диагноза и придружаващи заболявания изписани в Медицинския протокол на ЛКК, получен в пощата ми

Водеща диагноза и придружаващи заболявания [G63.2] Диабетна полиневропатия (Е10-Е14 с общ четвърти знак .4 : [Е 66-8] Други форми на затлъстяване : [187.0] Постфлебитен синдром : Заключение: Поради заболяването и посочените оплаквания е необходимо отпускане на ортопедични обувки за диабетно стъпало по т 3.10 от Приложение 7 към чл 40 от ППЗИХУ с цел предотвратяване на по-късни усложнения.


Анамнеза …неинсулинозависим ЗД…


Основание и мотиви на на ДСП Стара Загора относно Обжалване на Медицински протокол на ЛКК
: На основание чл.112 ал1, т.2 от Закона за здравето и протокол на ЛКК №…./ ..05.2018г. издаден от МЦ- I СЗ ЕООД – гр. Стара Загора за отпускане на целева помощ за закупуване на ортопедични обувки е обжалван пред РЗИ гр.Стара Загора на .. 07 2018 . Дирекция за социално подпомагане гр.Стара Загора ще издаде заповед/отпускам или отказвам/ след получаване на влязло в сила ЕР на ТЕЛК съобразно решението.


Отговора на Георги Воев може да видите на страница Откази АСП

------


Последен случай на отказ от 17.12.2016 с И.И. от Пловдив. Оказан натиск от служители на АСП, не се поддал на натиска, но получил отказ. Обжалване...

За да запазя анонимността му съм изписал само инициалите. Зададен е в електронната ми поща на 17.12.2016г.

"... Пиша ви по повод на получен отказ от Соц.подпомагане – Пловдив за даване едновременно на 2 помощни средства – ортопедични обувки и стелки.Може би знаете за случая,при който служителите оказват натиск върху правоимащите лица,ако те получават повече от 1 средство – в заявлението да задраскат второто.Същото се случи и с мен,само че аз не задрасках нищо и сега получих писмо-уведомление,в което се казва,че соц.подпомагане-Пловдив обжалва протокола ми, издаден от ортопедична ЛКК пред ТЕЛК – Пловдив на основание чл.112 от Закона за здравето...

Важен е случая с фактите по него, подробностите и развитието на казуса във времето. Може да помогне и на други хора в подобно положение

Пълния текст на запитването:

"Здравейте!Казвам се … от Пловдив.Пиша ви по повод на получен отказ от Соц.подпомагане – Пловдив за даване едновременно на 2 помощни средства – ортопедични обувки и стелки.Може би знаете за случая,при който служителите оказват натиск върху правоимащите лица,ако те получават повече от 1 средство – в заявлението да задраскат второто.Същото се случи и с мен,само че аз не задрасках нищо и сега получих писмо-уведомление,в което се казва,че соц.подпомагане-Пловдив обжалва протокола ми, издаден от ортопедична ЛКК пред ТЕЛК – Пловдив на основание чл.112 от Закона за здравето.Съгласно същия този закон,протоколи се обжалват в 14-дневен срок от издаването им,а моя протокол е издаден на 29.9.2015 г т.е социалните го обжалват 1 г по-късно.Освен това аз за миналата година получих и обувки,и стелки без никой нищо да обжалва-представих им документите и получих сумата за покупка на средствата.
Молбата ми е,ако е възможно да ми кажете пред кого да обжалвам това писмо на Дирекция соц.подпомагане Пловдив,тъй като давностния срок по чл 112 ал.1 т.2 отдавна е изтекъл.
Благодаря ви предварително!"

Въпроса е допълнен на 18.12.2016 с допълнителни обяснения.

"18.12.2016 Допълнителни подробности изпратени ми от И.И. Пловдив към зададен въпрос от 17.12.2016 за Получен отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване

Здравейте!Да уточня някои неща,защото явно не съм се изразил ясно.На 29.9.2015 минавам на преглед пред ортопедична комисия,която ми издава протокол,който протокол представям през м.октомври 2015 г пред ДСП-Пловдив заедно със заявление за отпускане на помощните средства,описани в протокола,проформа фактура,удостоверение за банкова сметка.Получавам заповед,че ми отпускат пар.сума за закупуване и изработка на ортоп.средства,а малко по-късно получавам и превод на сумата в банковата си сметка.Следва изработка и покупка на ортоп.средства,като аз през м.декември 2015 г представям пред ДСП-Пловдив разходооправдателни документи-приемо-предавателен протокол,оригинална ф-ра с касова бележка.Казано накратко-за миналата година съм получил всичко полагаемо ми се.Ако те са обжалвали тогава,защо ми приеха документите и ми отпуснаха сумата?Освен това аз за миналата година не съм получил никакво писмо,че някой някъде обжалва протокола.Проблемът настъпи едва тази година,когато отидох да подавам заявление,че искам и двете средства,но пак не съм получил писмен отказ-взеха ми документите,но ги отделиха настрани,маркираха ги с оранжево листче,а аз получих входящо листче без подпис и печат.Служителката ми каза устно,че ме праща на ТЕЛК.Единствения документ-уведомително писмо,в което пише,че ми обжалват протокола от ЛКК,получих на 17.12.2016 г,като изх.№ е от 14.12,а пощенското клеймо е от 15.12.2016 г.За това писмо никъде не съм се подписвал – то беше пуснато в общата пощ.кутия на входа.Като тяхното основание за обжалването е чл.112,само че по този член те отдавна са изпуснали срока,защото е трябвало 2015 г да обжалват,а не година по-късно.Затова потърсих съдействие. "

Отговора може да намерите на страница Помощни средства, въпроси и отговори
Част II. Помощни средства, въпроси и отговори(от 17.12.2016г нататък зададени въпроси и отговорите им) Помощни средства, въпроси и отговори

================================
Актуализация 13.12.2014г.


Накратко случая

Възрастен 80 годишен мъж с инсулт кандидатства за социална помощ пред Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка. Не му признават медицинският документ-Експертно решение, ТЕЛК. Не му признават и следващите медицински документи които представя-Медицински протоколи от ЛКК с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“.

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин праща на ТЕЛК комисия правоимащия за ново Експертно решение позовавайки се на чл.112 от Закон за здравето давайки право на Агенция за социално подпомагане да обжалва пред ТЕЛК.

Правоимащият се явява пред ТЕЛК за ново Експертно решение. ТЕЛК му издават ново Експертно решение с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин наново обжалва случая пред НЕЛК и праща на НЕЛК комисия правоимащия. Правоимащият се явява пред НЕЛК комисия за ново Експертно решение. НЕЛК му издават ново Експертно решение с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин се принуждава по административен път и му отпуска социалната помощ в размер на 3019лв за закупуване на акумулаторна количка.

Използваните термини:

ТЕЛК-Териториална експертна лекарска комисия

НЕЛК -Национална експертна лекарска комисия към Министерство на здравеопазването

ЛКК-Лекарска консултативна комисия

Инсулт придружен с левостранна или десностранна хемипареза. Неврологично заболяване с увреждания на ръце и крака не позволяващо самостоятелно придвижване с обикновена инвалидна количка.


Добавяне към т.7
7. Оспорване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин. Обжалване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин пред НЕЛК с писмо изх. № 92/0089/17.06.204 на Експертно решение № 1281/28.05.2014.

Уведомително писмо на Регионалната дирекция за социално подпомагане София област до правоимащия за основанията на дирекцията за обжалване пред НЕЛК – изх № 91АО-725/03.07.2014.

В текста му има много информация, която може да бъде полезна за вас включително и как Дирекция „Социално подпомагане“ проверява случаите.


Актуализация 03.12.2014г.


След серия обжалвания, явяване на две ЛКК, отново на ТЕЛК успешно приключване на случая с отпускане на помощ от АСП.
Издадена заповед на Агенция за социално подпомагане АСП за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка след серия обжалвания.
Получен отказ април 2014г, издадена заповед за отпускане на помощ края на ноември 2014г.
* За Случая писах на 15.05.2014г. Нов случай на отказ 15.05.2014

Възрастен човек с ТЕЛК получи заповед за отпусната целева помощ за закупуване на акумулаторна количка след първоначален отказ.
В помощ на всички, които имат подобен случай.
Накратко случая


Н.П. 80годишен с Експертно решение /ТЕЛК/ издаден от 12.02.2014 с диагноза:

МСБ. Съст.след ИМИ в БДСМА. Ост. Централна левостранна хемипареза-средна ст. на тяжест. ИБС. Триклонова коронарна болест. Съст. След МИ.Съст. след 4хАКБ. АХ гр.III моз. И и сърд.форма. Хипертон. Сърце ЦХ-2. Зах.диабет Iiтип, КСДС-диаб. Полиневропатия. 100% с чужда помощ.

Текст в ТЕЛК „…Нуждае се от постоянна чужда помощ за битово обслужване, от инвалидна количка за придвижване.“Хронология и документи

1. Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София № 136/13.03.2014

2. Издаден Медицински протокол № 1749/25.04.2014. ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София

3. Подадена молба с необходимите документи в Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин за община Мирково-№ 14 -05’/25.04.2014г.

4. Получено уведомително писмо изх. № 94 НН/0003/30.04.2014 от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин.

5. Подадена жалба от правоимащия вх.№ 94-1659/16.05.2014

6. Явяване пред ТЕЛК. Издадено Експертно решение, ТЕЛК с № 1281/28.05.2014. Влязло Експертно решение в сила от 18.06.2014г. с текст “ …ТЕЛК приема, че отпускането на акумулаторна инвалидна количка е законосъобразно“.

7. Оспорване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин

на Експертно решение № 1281/28.05.2014. пред НЕЛК.

8. Издаване през ноември Заповед № 35/17 11 2014г на Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

9. Очаквано получаване от правоимащото лице на отпуснатата помощ-края на декември 2014г.

Случая е описан с подробности на страници Откази на АСП

voevmedical.com/права-и-проблеми/откази-...пускане-на-целева-по


и в раздел Информация на страница
Отказ на помощ за акумулаторна количка


в сайта на Воев voevmedical.com/Част от заглавията в публикацията в раздел Информация на страница
Отказ на помощ за акумулаторна количка

voevmedical.com/информация/отказ-асп-помощ-акумулаторна-количкаОтказ на помощ за акумулаторна количка

Нашият съвет

Ако имате намерение да кандидатствате в Агенция за социално подпомагане за получаване на целева помощ за закупуване на помощно средство. Ако искате да получите безплатни помощни средства с помощ за закупуване.
Преди да предприемете каквото и да е

Обадете се на обявените телефони 02/851 9962, 02/851 9375 и 0888 893280 за безплатна консултация.
Запознайте се преди това с информацията на специализираните страници

Права на инвалиди, възрастни хора и хора с увреждания

Откази на АСП
Ако спешно ви трябват помощни средства и медицински изделия за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания
вижте информацията на страниците от сайта

Най-ниски цени на помощни средства

Социална програма на фирми „Воев“

Продажба с депозит
Веднага може да получите помощни средства.

След това може да отделите време, нерви и търпение да търсите правата си от държавните институции.
Получен отказ от Агенция за социално подпомагане за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка. След серия обжалвания получаване на помощта.
Действителен случай на отказ на помощ с факти и документи


Класически случай на писмен отказ на социална помощ от Агенция за социално подпомагане АСП за отпускане на помощ на правоимащ.


Отпускане от Агенция за социално подпомагане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Действителен случай с хронология и документи. Процедура на обжалвания.

На човек с увреждания отговарящ на всички изисквания на Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ е отказана от Агенция за социално подпомагане АСП помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Подбор на документите, обжалвания и коментар

Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД

Удостоверение № 099/2008 на Министерство на труда и социалната политика МТСП, Агенция за хората с увреждания АХУ
В помощ на всички получили писмен отказ от Агенция за социално подпомагане


В помощ на всички на които им предстои кандидатстване за отпускане на помощ от Агенция за социално подпомагане

Какво трябва да направим и с какво да се съобразим, за да не получим отказ на социална помощ

================


Не така щастливо завърши случая с Николай Дуков описан на 14.02.2014г
Николай Дуков се отказа от правото си за акумулаторна количка поради големите препятствия, които му постави АСП
Неговия случай накратко:

Ампутиран крак+левостранна горна монопареза след получен мозъчен удар. Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. до Дирекция Социално подпомагане Младост, София за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г. от Дирекция Социално подпомагане Младост, София във връзка със Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Николай Дуков, самотно живеещ в Бистрица Вилна зона “Косанин дол” е получил Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” Младост София по повод на заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка, че съгл. Чл.112 от Закон за здравето неговия случай се предава на ТЕЛК за становище. В случая не му се прави отказ, а се протака във времето с идеята може би сам да се откаже от правото си като му се създадат допълнителни пречки.

В тази връзка Николай Дуков завежда Жалба до по-горната инстанция Регионалната Дирекция Социално подпомагане” София във връзка с нарушени права.
Не продължи по-нататък процедурата по обжалване.
" ...Николай Дуков, самотно живеещ в Бистрица Вилна зона “Косанин дол”..." Как да продължи процедурата по обжалвания?

Край на актуализацията от 03.12.2014г.

=============


13. 11. 2014 Нов случай на отказ за отпускане на помощ от АСП

От моята електронна поща

11.11.2014 семейство Ч. Помощ за приспособление за управление на автомобил

Здравейте г-н Воев,
синът ми е със 100 % инвалидност, поради дисфункция на долни крайници. Има ли право на отпускане на помощ за приспособление за управление на автомобил по чл.42? Имаме отказ от местните социални служби с мотив, че не отговаря на изискванията по приложение 7, поради това, че не е с дисфункция и на долни и на горни крайници, а само на долните. Според Вас можем ли да обжалваме и на какво основание?
Благодарим предварително.
сем. Ч

Краткия отговор на Георги Воев

Така както сте ми задали и описали въпроса имате право на целева помощ.
Обжалвайте пред Регионалната дирекция социално подпомагане. Има срокове.

Аргументите за такъв отговор са на основание ППЗИХУ и може да ги намерите на страница:

Въпроси и отговори http://www.voevmedical.com/права-и-проблеми/въпроси-и-отговориНов случай на отказ 15.05.2014

Н.П. 80 годишен мъж от населено място Община Мирково е получил следното писмо изх. № 94 НН/0003/30.04.2014 от Дирекция социално подпомагане-Елин Пелин

" "Във връзка с подаденото от Вас заявление-декларация с вх. № М-05/25.04.2014г.за отпускане на акумулаторна инвалидна количка-тип скутер, Ви уведомяваме, че за момента не може да Ви бъде издадена заповед за отпускането й, тъй като решението на ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София се обжалва пред ТЕЛК, съгласно чл. 112 от Закона за здравето“

Коментар на Георги Воев

За справка: чл. 112 от Закона за здравето“

Чл. 112. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:

1. …2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;

Явно в момента това е“ хита “ на Териториалните дирекции Социално подпомагане /ДСП/.

Позовавайки се на чл. 112 от Закона за здравето“ вместо в законния десет дневен срок да се произнесат и да издадат Заповед дали отпускат целева помощ или отказват, Териториалните дирекции Социално подпомагане пращат в небитието без срок и с неясно протакане ясни от гледна точка на закона случаи. Така те ощетяват правоимащите да получат навреме помощта или ако им отказват навреме да обжалват решението на ДСП.


Подробности и хронология по случая

Н.П. 80годишен с:

1. Експертно решение /ТЕЛК/ издаден от 12.02.2014

2. Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София № 136/13.03.2014
За справка:МБАЛ „Света Анна“ София е Университетска многопрофилна болница за активно лечение, освен това е областна болница и обслужва Софийска област.

3. Медицински протокол на ЛКК неврология издаден от МПБАЛНП „Свети Наум“ София № 1749/25.04.2014.
За справка: МПБАЛНП „Свети Наум“ е Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

С увреждания на ръцете и краката, след прекаран исхемичен мозъчен инсулт, психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка. Съгласно ППЗИХУ ясен и безспорен случай за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Съдържанието на документите: Експертно решение, Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“, Медицински протокол на ЛКК неврология издаден от МПБАЛНП „Свети Наум“ както и проследяване на случая може да намерите на страница Откази на АСП: voevmedical.com/права-и-проблеми/откази-...пускане-на-целева-по

в сайта http://voevmedical.com/


Предстои жалба до Регионалната дирекция Социално подпомагане и до Министерство на труда и социалната политика.

Ще проследим случая в развитие.
=============


Нов случай с Николай Дуков

Проследяване на случая в развитие-начало 14.02.2014г
Периодично когато има нови факти и нова информация те ще бъдат публикувани в раздел Права и проблеми на страница: Откази на АСП за отпускане на помощ
където има описани и други случаи. Там ще бъдат публикувани и коментарите на Георги Воев на всеки етап от обжалването.
voevmedical.com/права-и-проблеми/откази-...пускане-на-целева-по

Страница от сайта http://voevmedical.com/
Случай от 14 февруари 2014г. на Николай Дуков.

Изходни данни:

Ампутиран крак+левостранна горна монопареза след получен мозъчен удар. Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. до Дирекция Социално подпомагане Младост, София за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г. от Дирекция Социално подпомагане Младост, София във връзка със Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Николай Дуков, самотно живеещ в Бистрица Вилна зона “Косанин дол” е получил Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” Младост София по повод на заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка, че съгл. Чл.112 от Закон за здравето неговия случай се предава на ТЕЛК за становище. В случая не му се прави отказ, а се протака във времето с идеята може би сам да се откаже от правото си като му се създадат допълнителни пречки.

В тази връзка Николай Дуков завежда Жалба до по-горната инстанция Регионалната Дирекция Социално подпомагане” София във връзка с нарушени права.

Текста на жалбата:

До Регионалната Дирекция Социално подпомагане” София

Чрез Дирекция “Социално подпомагане” Младост София

Ж А Л Б А

От Николай Христов Дуков с ЕГН .......

Адрес за кореспонденция: София 1444 с. ........ № ....., тел за връзка .......

Във връзка с: Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” Младост София по повод на мое заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

Уважаеми Господа,

Към заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка приложих Протокол на медицинска комисия от ДКЦ “Света Ана” ЕООД № 9/09.01.2014 отговарящ на изискванията съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/ Приложение № 7 т.12б./заболяванията ми са както ортопедични-ампутация така и неврологични левостранна пареза/.

В приложение № 7 т.12б. изрично е упоменато че, основание за отпускане на акумулаторна количка е: медицински протокол ... или Експертно решение на ТЕЛК.

В уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” Младост София ме уведомяват че ще издадат заповед само след произнасяне на ТЕЛК, като не оспорват .

Уважаеми Господа,

Аз считам че това е грубо нарушение на правата ми регламентирани в Закон за интеграция на хората с увреждания и Правилник за приложението му.

Моля за Вашата намеса за изясняване на случая и Вашето решение за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

Прилагам копия на следните документи:

Протокол на медицинска комисия от ДКЦ “Света Ана” ЕООД № 9/09.01.2014г
Медицинска справка № 99420/07.01.2014г от ЦПЗ :Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Експертно Решение 1955/17.07.2006г
Епикриза И.З.№20025/2013г от УМБАЛ “Света Анна” – АД гр. София
Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г на Дирекция Социално подпомагане” – Младост

.................. 2014г С уважение: ........................

гр. София

Ще проследим случая в развитие. Имаме съгласието на г-н Николай Дуков, който ни даде копие на документите по случая с идеята че това може да послужи и на други хора в неговото положение
.
Кратък коментар на Георги Воев

Териториалната дирекция „Социално подпомагане“ Младост, София използва възможността, която им дава Чл.112 от Закон за здравето за да „протака“ случая за сметка на човека с увреждане.

Чл. 112. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:..2. (доп. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) срещу решенията на ЛКК …в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;


========================

Информацията по случая е актуализирана на 27.11.2012 г.

Проследяване на случая в развитие-начало 25.10.2012г

През 2011 болният е опериран в болница Токуда-София заради тумор в ларингса. Премахнат му е целият ларингс, което води до загуба на говор и му е издадена епикриза с диагноза Карцинома ларингс. През 06.2012 е освидетелстван от ТЕЛК с 100 % степен на увреждане без чужда помощ със издадено Експертно решение със същата диагноза.

През септември 2012 е подадена молба в Дирекция "Социално подпомагане" Русе за отпускане на целева помощ за закупуване на ларингофон/говорен апарат/. Представени са всички документи включително и медицински протокол№ 1293/29.08.2012 г. на ЛКК издаден от Университетска многопрофилна болница / УМБАЛ/ "д-р Г.Странски"-Плевен.
Със Заповед № Р-1746/11.10.2012 г. на ДСП Русе е отказана е целева помощ за закупуване с мотив, че операцията не е извършена в УМБАЛ, както е и по закон (Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания)

Към 25.10.2012 г. случаят е на етап подготовка на документите за обжалване пред Регионалната Дирекция "Социално подпомагане".

На 26.102012 г. е подадена жалба до Регионалната Дирекция "Социално подпомагане" гр. Русе с вх.№ СУ-94ИИ-11/26.10.2012

На 16.11.2012 г. с Решение № 28 на Регионалната Дирекция "Социално подпомагане" гр. Русе е отхвърлена жалбата.

Регионалната Дирекция "Социално подпомагане" гр. Русе потвърждава решението за отказ на Териториалната Дирекция "Социално подпомагане"гр. Русе на основание Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/, приложение № 7 .

Текста гласи" Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ, издаден от клиника по УНГБ при УМБАЛ, където е извършена съответната медицинска интервенция.


Към 27.11.2012 г. възможности за действие след отхвърляне на жалбата от Регионалната Дирекция "Социално подпомагане" гр. Русе
1. Обжалване пред Административен съд-съгласно указанията на "Социално подпомагане" описани в отказа. Меко казано "неприемливо" Кой здраво мислещ човек с увреждания би тръгнал да се занимава със съдилища за такова нещо.
2. Анекс/добавка/ към ТЕЛК -а. Говорния апарат/ларингофон/ да се впише в анекса.
3. Писмо-жалба до министъра на Министерство на труда и социалната политика с описан случая и приложени копия на документите.

Аз бих препоръчал Анекс/добавка/ към ТЕЛК -а или като втора възможност Писмо-жалба до министъра на Министерство на труда и социалната политика

Ще проследим решението на човека с увреждане. Ще ви информирам дали се е отказал от по-нататъшни действия или е избрал някой от вариантите.


Ще проследим случая в развитие, както направихме със случая на отказ за акумулаторна количка и последващо отпускане на целева помощ за закупуването и. За всяка промяна ще ви информирам своевременно.

Документите по случая с повече подробности, както и други откази на Агенция "Социално подпомагане" са публикувани в сайтовете на Воев във www.etvoev.com и във www.voevmedical.com на страницаhttp://voevmedical.com/?page_id=2052

Всички публикувани документи в сайтовете на Воев са със съгласието на съответния човек с увреждания. Всички те са дали съгласието си за публикуване водени от желанието си да помогнат на други хора с подобни проблеми.

Всеки който има нужда от помощ за изготвяне на документи и мотиви за обжалване в срок на отказ на Агенция "Социално подпомагане" за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства, може да ни пише на E mail: etvoev@abv.bg Помощта ни е безплатна.
Last Edit: 5 months, 1 week ago от etvoev.
Потребители казали Благодаря: ned, zoko471, katrinata, danined

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 6 years, 2 months ago #2395

 • Русан
 • Офлайн
 • Senior Boarder
 • Posts: 59
 • Karma: 2
Приложение № 7 е какви помощни средства са одобрени и за какви заболявания, а не къде да се лекуваш и оперираш.Мисля, че щом оторизирано лечебно заведение е издало документи Соц. подпомагане няма право да откаже заповед за закупуването на помощни средства. Но...в България всичко е възможно.
Потребители казали Благодаря: ned, katrinata

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 6 years, 2 months ago #2396

 • katrinata
 • Офлайн
 • Expert Boarder
 • Posts: 147
 • Karma: 9
Дирекциите "Социално подпомагане" много си превишават правата. Те станаха по-вещи от докторите в диагнози, в това дали някой трябва да получава инвалидна пенсия и т.н. Но не ме учудва такава позиция, защото в България всеки взима отношение там, където не му е работа.
Потребители казали Благодаря: ned, danined

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 6 years, 2 months ago #2397

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
Но трябва и да се накажат тези нехайни чиновници, които карат хората да станат на маймуни докато докажат, че са прави !
Потребители казали Благодаря: gorianin1

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 6 years, 2 months ago #2398

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
Кратък коментар
Много е важно, когато има отказ за целева помощ от "Социално подпомагане" в указания във Заповедта срок да се заведе жалба придружена с всички необходими документи.Обикновено срока за обжалване е 2 седмици от датата на получаване на Заповедта за отказ.
Потребители казали Благодаря: katrinata

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 6 years, 2 months ago #2455

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
На 26.102012 г. е подадена жалба до Регионалната Дирекция "Социално подпомагане" гр. Русе с вх.№ СУ-94ИИ-11/26.10.2012
Кратък коментар по съдържанието на жалбата:
Жалбата в законния срок за обжалване се подава до по-горната инстанция-в случая до Регионалната Дирекция "Социално подпомагане" гр. Русе
Описва се накратко случая, като се прилагат копия на всички документи свързани със случая.
Искането в жалбата е да се отпусне целева помощ за закупуване на говорен апарат. Основанието за това искане е че самото увреждане изисква такъв апарат, за да може човека с увреждане да води пълноценен живот и да може да общува с близки и приятели. Другия важен момент е че говорният апарат се полага на такива хора с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилника за приложението му/ППЗИХУ/.

Съдържанието на жалбата може да намерите публикувано на voevmedical.com/?p=3913

Други случаи на откази може да намерите на voevmedical.com/?page_id=2052
Last Edit: 6 years, 2 months ago от etvoev.
Потребители казали Благодаря: katrinata

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 6 years, 1 month ago #2506

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
На 16.11.2012 г. с Решение № 28 на Регионалната Дирекция "Социално подпомагане" гр. Русе е отхвърлена жалбата

Потвърждава решението за отказ на Териториалната Дирекция "Социално подпомагане"гр. Русе на основание Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/, приложение № 7 .

Текста гласи" Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ, издаден от клиника по УНГБ при УМБАЛ, където е извършена съответната медицинска интервенция.

Вижте в този форум актуализацията на случая към 27.11.2012

Пълният текст на Решение № 28 на Регионалната Дирекция "Социално подпомагане" гр. Русе е публикувано на страница voevmedical.com/?p=3913 на voevmedical.com/
Last Edit: 6 years, 1 month ago от etvoev.

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 6 years, 1 month ago #2507

 • katrinata
 • Офлайн
 • Expert Boarder
 • Posts: 147
 • Karma: 9
Какво излиза на практика - "Бития, бит.................". Не се признават нито закони, нито правилници.

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 4 years, 11 months ago #3143

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
Информацията по откази на Агенция за социално подпомагане е актуализирана на 14.02.2014 г.
Нов случай с Николай Дуков

Проследяване на случая в развитие-начало 14.02.2014г
Периодично когато има нови факти и нова информация те ще бъдат публикувани в раздел Права и проблеми на страница: Откази на АСП за отпускане на помощ
където има описани и други случаи.
voevmedical.com/права-и-проблеми/откази-...пускане-на-целева-по

Страница от сайта http://voevmedical.com/
Случай от 14 февруари 2014г. на Николай Дуков.

Изходни данни:

Ампутиран крак+левостранна плегия на ръката. Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. до Дирекция Социално подпомагане Младост, София за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка

Уведомително писмо Изх № 944Н-5/04.02.2014г. от Дирекция Социално подпомагане Младост, София във връзка със Заявление-декларация вх. № 117/29.01.2014г. за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Николай Дуков, самотно живеещ.....
Last Edit: 4 years, 11 months ago от etvoev.
Потребители казали Благодаря: ned

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 4 years, 8 months ago #3260

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
Нов случай на отказ 15.05.2014

Н.П. 80 годишен мъж от населено място Община Мирково е получил следното писмо изх. № 94 НН/0003/30.04.2014 от Дирекция социално подпомагане-Елин Пелин

" Във връзка с подаденото от Вас заявление-декларация с вх. № М-05/25.04.2014г.за отпускане на акумулаторна инвалидна количка-тип скутер, Ви уведомяваме, че за момента не може да Ви бъде издадена заповед за отпускането й, тъй като решението на ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София се обжалва пред ТЕЛК, съгласно чл. 112 от Закона за здравето“

За справка: чл. 112 от Закона за здравето“

Чл. 112. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:

1. …2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;

Явно в момента това е“ хита “ на Териториалните дирекции Социално подпомагане.

Позовавайки се на чл. 112 от Закона за здравето“ вместо в законния десет дневен срок да се произнесат дали отпускат целева помощ или отказват, Териториалните дирекции Социално подпомагане пращат в небитието без срок и с неясно протакане ясни от гледна точка на закона случаи. Така те ощетяват право имащите да получат навреме помощта или ако им отказват навреме да обжалват.


Подробности и хронология по случая

Н.П. 80годишен с:

1. Експертно решение /ТЕЛК/ издаден от 12.02.2014

2. Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София № 136/13.03.2014
За справка:МБАЛ „Света Анна“ София е Университетска многопрофилна болница за активно лечение, освен това е областна болница и обслужва Софийска област.

3. Медицински протокол на ЛКК неврология издаден от МПБАЛНП „Свети Наум“ София № 1749/25.04.2014.
За справка: МПБАЛНП „Свети Наум“ е Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Съдържанието на Експертно решение, Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“, Медицински протокол на ЛКК неврология издаден от МПБАЛНП „Свети Наум“ както и проследяване на случая може да намерите на страница Откази на АСП: voevmedical.com/права-и-проблеми/откази-...пускане-на-целева-по

в сайта http://voevmedical.com/

Предстои жалба до Регионалната дирекция Социално подпомагане и до Министерство на труда и социалната политика.

Ще проследим случая
Last Edit: 4 years, 8 months ago от etvoev.
Потребители казали Благодаря: ned

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 4 years, 2 months ago #3413

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
11.11.2014 семейство Ч. Помощ за приспособление за управление на автомобил

Здравейте г-н Воев,
синът ми е със 100 % инвалидност, поради дисфункция на долни крайници. Има ли право на отпускане на помощ за приспособление за управление на автомобил по чл.42? Имаме отказ от местните социални служби с мотив, че не отговаря на изискванията по приложение 7, поради това, че не е с дисфункция и на долни и на горни крайници, а само на долните. Според Вас можем ли да обжалваме и на какво основание?
Благодарим предварително.
сем. Ч

Краткия отговор на Георги Воев

Така както сте ми задали и описали въпроса имате право на целева помощ.
Обжалвайте пред Регионалната дирекция социално подпомагане. Има срокове.


Аргументите за такъв отговор са на основание ППЗИХУ и може да ги намерите на страница:

Въпроси и отговори http://www.voevmedical.com/права-и-проблеми/въпроси-и-отговори
Last Edit: 4 years, 2 months ago от etvoev.
Потребители казали Благодаря: ned

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 4 years, 1 month ago #3429

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
Актуализация 03.12.2014г.


Щастлив край.
Издадена заповед на Агенция за социално подпомагане АСП за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка след серия обжалвания.
Получен отказ април 2014г, издадена заповед за отпускане на помощ края на ноември 2014г.

Възрастен човек с ТЕЛК получи заповед за отпусната целева помощ за закупуване на акумулаторна количка след първоначален отказ.
В помощ на всички, които имат подобен случай.
Накратко случая


Н.П. 80годишен с Експертно решение /ТЕЛК/ издаден от 12.02.2014 с диагноза:

МСБ. Съст.след ИМИ в БДСМА. Ост. Централна левостранна хемипареза-средна ст. на тяжест. ИБС. Триклонова коронарна болест. Съст. След МИ.Съст. след 4хАКБ. АХ гр.III моз. И и сърд.форма. Хипертон. Сърце ЦХ-2. Зах.диабет Iiтип, КСДС-диаб. Полиневропатия. 100% с чужда помощ.

Текст в ТЕЛК „…Нуждае се от постоянна чужда помощ за битово обслужване, от инвалидна количка за придвижване.“Хронология и документи

1. Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София № 136/13.03.2014

2. Издаден Медицински протокол № 1749/25.04.2014. ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София

3. Подадена молба с необходимите документи в Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин за община Мирково-№ 14 -05’/25.04.2014г.

4. Получено уведомително писмо изх. № 94 НН/0003/30.04.2014 от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин.

5. Подадена жалба от правоимащия вх.№ 94-1659/16.05.2014

6. Явяване пред ТЕЛК. Издадено Експертно решение, ТЕЛК с № 1281/28.05.2014. Влязло Експертно решение в сила от 18.06.2014г. с текст “ …ТЕЛК приема, че отпускането на акумулаторна инвалидна количка е законосъобразно“.

7. Оспорване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин

на Експертно решение № 1281/28.05.2014. пред НЕЛК.

8. Издаване през ноември Заповед № 35/17 11 2014г на Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

9. Очаквано получаване от правоимащото лице на отпуснатата помощ-края на декември 2014г.

Георги Воев, voevmedical.com/
Last Edit: 4 years, 1 month ago от etvoev.
Потребители казали Благодаря: ned

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 4 years, 1 month ago #3439

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
Актуализация 13.12.2014г.

Добавяне към т.7
7. Оспорване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин. Обжалване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин пред НЕЛК с писмо изх. № 92/0089/17.06.204 на Експертно решение № 1281/28.05.2014.

Уведомително писмо на Регионалната дирекция за социално подпомагане София област до правоимащия за основанията на дирекцията за обжалване пред НЕЛК – изх № 91АО-725/03.07.2014.

В текста му има много информация, която може да бъде полезна за вас включително и как Дирекция „Социално подпомагане“ проверява случаите.
Потребители казали Благодаря: ned

Re: Нов отказ на Социално подпомагане 2 years ago #3737

 • etvoev
 • Офлайн
 • Gold Boarder
 • Помощни средства за хора с увреждания
 • Posts: 189
 • Karma: 2
Актуализация 20.12.2016


Вижте и случая с И.И. от Пловдив. Оказан натиск от служители на АСП, не се поддал на натиска, но получил отказ. Обжалване...

За да запазя анонимността му съм изписал само инициалите. Зададен е в електронната ми поща на 17.12.2016г.

"... Пиша ви по повод на получен отказ от Соц.подпомагане – Пловдив за даване едновременно на 2 помощни средства – ортопедични обувки и стелки.Може би знаете за случая,при който служителите оказват натиск върху правоимащите лица,ако те получават повече от 1 средство – в заявлението да задраскат второто.Същото се случи и с мен,само че аз не задрасках нищо и сега получих писмо-уведомление,в което се казва,че соц.подпомагане-Пловдив обжалва протокола ми, издаден от ортопедична ЛКК пред ТЕЛК – Пловдив на основание чл.112 от Закона за здравето...

Важен е случая с фактите по него, подробностите и развитието на казуса във времето. Може да помогне и на други хора в подобно положение

Пълния текст на запитването:

"Здравейте!Казвам се … от Пловдив.Пиша ви по повод на получен отказ от Соц.подпомагане – Пловдив за даване едновременно на 2 помощни средства – ортопедични обувки и стелки.Може би знаете за случая,при който служителите оказват натиск върху правоимащите лица,ако те получават повече от 1 средство – в заявлението да задраскат второто.Същото се случи и с мен,само че аз не задрасках нищо и сега получих писмо-уведомление,в което се казва,че соц.подпомагане-Пловдив обжалва протокола ми, издаден от ортопедична ЛКК пред ТЕЛК – Пловдив на основание чл.112 от Закона за здравето.Съгласно същия този закон,протоколи се обжалват в 14-дневен срок от издаването им,а моя протокол е издаден на 29.9.2015 г т.е социалните го обжалват 1 г по-късно.Освен това аз за миналата година получих и обувки,и стелки без никой нищо да обжалва-представих им документите и получих сумата за покупка на средствата.
Молбата ми е,ако е възможно да ми кажете пред кого да обжалвам това писмо на Дирекция соц.подпомагане Пловдив,тъй като давностния срок по чл 112 ал.1 т.2 отдавна е изтекъл.
Благодаря ви предварително!"

Въпроса е допълнен на 18.12.2016 с допълнителни обяснения.

"18.12.2016 Допълнителни подробности изпратени ми от И.И. Пловдив към зададен въпрос от 17.12.2016 за Получен отказ от АСП за ортопедични обувки и стелки с изтекъл срок за обжалване

Здравейте!Да уточня някои неща,защото явно не съм се изразил ясно.На 29.9.2015 минавам на преглед пред ортопедична комисия,която ми издава протокол,който протокол представям през м.октомври 2015 г пред ДСП-Пловдив заедно със заявление за отпускане на помощните средства,описани в протокола,проформа фактура,удостоверение за банкова сметка.Получавам заповед,че ми отпускат пар.сума за закупуване и изработка на ортоп.средства,а малко по-късно получавам и превод на сумата в банковата си сметка.Следва изработка и покупка на ортоп.средства,като аз през м.декември 2015 г представям пред ДСП-Пловдив разходооправдателни документи-приемо-предавателен протокол,оригинална ф-ра с касова бележка.Казано накратко-за миналата година съм получил всичко полагаемо ми се.Ако те са обжалвали тогава,защо ми приеха документите и ми отпуснаха сумата?Освен това аз за миналата година не съм получил никакво писмо,че някой някъде обжалва протокола.Проблемът настъпи едва тази година,когато отидох да подавам заявление,че искам и двете средства,но пак не съм получил писмен отказ-взеха ми документите,но ги отделиха настрани,маркираха ги с оранжево листче,а аз получих входящо листче без подпис и печат.Служителката ми каза устно,че ме праща на ТЕЛК.Единствения документ-уведомително писмо,в което пише,че ми обжалват протокола от ЛКК,получих на 17.12.2016 г,като изх.№ е от 14.12,а пощенското клеймо е от 15.12.2016 г.За това писмо никъде не съм се подписвал – то беше пуснато в общата пощ.кутия на входа.Като тяхното основание за обжалването е чл.112,само че по този член те отдавна са изпуснали срока,защото е трябвало 2015 г да обжалват,а не година по-късно.Затова потърсих съдействие. "

Отговора може да намерите на страница Помощни средства, въпроси и отговори
Част II. Помощни средства, въпроси и отговори(от 17.12.2016г нататък зададени въпроси и отговорите им) Помощни средства, въпроси и отговори
 • Page:
 • 1
Модератори: venko1978
Time to create page: 0.40 seconds