Здравейте, Гост
Username Password: Remember me

Корупция на служебни лица, целева помощ от АСП
(1 разглеждат) (1) Guest
  • Page:
  • 1

TOPIC: Корупция на служебни лица, целева помощ от АСП

Корупция на служебни лица, целева помощ от АСП 2 years, 1 month ago #3732

  • etvoev
  • Офлайн
  • Gold Boarder
  • Помощни средства за хора с увреждания
  • Posts: 189
  • Karma: 2
Корупционни практики използвани от служебни лица при закупуване на помощни средства и медицински изделия с отпусната от АСП целева помощ.

Злоупотреба на служители от Агенция за социално подпомагане с правата на хората с увреждания и оказване на незаконен натиск върху тях за доброволно отказване от помощно средство.


Кога служителите на на Териториалните дирекции социално подпомагане имат право законно да откажат целева помощ за закупуване на помощно средство при напълно изрядни документи Заявление и Медицински протокол от ЛКК или Експертно решение, ТЕЛК?


Съвети към правоимащите и техните близки за противодействиеI.Да ограбиш инвалид, разследвания на ТЕМА, Монитор и БНТ
Разследване на списание ТЕМА за помощните средства
Да ограбиш инвалид, разследване на ТЕМА

На същата страница може да намерите връзка с Възвание на Сдружение „Съюз на инвалидите – дружество Пловдив“ 0т 04 декември 2016 и връзка към репортажа излъчен по БНТ по БНТ2 за оказан натиск от страна на служител от АСП за доброволен отказ от помощно средство. Също така ще намерите разследванията на Монитор и БНТ Лекари в далаверата с инвалидни колички, Да ограбиш инвалид-въпрос на избор и на реформи.


II. Корупция при помощ от АСП
Корупция при помощ от АСП

Злоупотреба на длъжностни лица в лекарски комисии, лични лекари и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ от Агенция за социално подпомагане. Какво да направите? Съвети

С какво могат да злоупотребят служителите на Териториалните дирекции социално подпомагане ощетявайки нашите права при получаване на целева помощ?

Част от съветите

1.При подаване на документите за целева помощ, служител на АСП иска вие да зачертаете собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол с обяснението че не ви се полага. Това не го правете! Зачертавайки помощното средство вие се отказвате доброволно от правото си! Съгласно цитираните по-горе ЗИХУ и ППЗИХУ Агенция за социално подпомагане/АСП/ има право само на писмен отказ с мотиви за отказа връчен съгласно изискванията на закона. Само писмен отказ от АСП с мотивите за отказа имате право да обжалвате и да си получите полагащото ви се право.

2. В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства или „случайно“ влиза представител на лицензирана фирма.

3. От ЛКК ви изпращат във фирма за помощни средства да си получите медицинския протокол.

4. Личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в ТД“Социално подпомагане“ ви препоръчват фирма за помощни средства без да сте ги питали за това.

5. Пред Териториалната дирекция „Социално подпомагане“ ви чака служител от фирма за помощни средства.

6. Искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса или магазина на фирмата за помощни средства.

7. Искат да ви издадат предварително проформа-фактура. Тя не се изисква от закона и е явен признак че правят опит да ви вместят в корупционна схема.

8. Във фирма за помощни средства ви предлагат да извадят Медицинския протокол без вие да се занимавате с това или искат да ги упълномощите за да ви представляват. Това не е безплатно за вас както изглежда на пръв поглед.
...
Кога служителите на на Териториалните дирекции социално подпомагане имат право законно да откажат целева помощ за закупуване на помощно средство при напълно изрядни документи Заявление и Медицински протокол от ЛКК или Експертно решение, ТЕЛК?1. Отказ на АСП законно и с право на целева помощ за антидекубитален дюшек.

а/ Дори когато в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК е изписан изрядно, дори когато има издадена Заповед за отпускане на целева помощ, АСП може да откаже законно и с право целева помощ когато:

Правоимащият сам „на крака, дори с бастуни и патерици влачейки се“ в Териториалната дирекция социално подпомагане отиде да подаде заявление, да занесе документите в АСП за да отчете получената помощ…и т.н

б/ Когато при проверка в дома на кандидатстващият, служителите на АСП преди издаване на Заповед за отпускане на целева помощ установят че кандидатстващият не е постоянно на легло. В този случай АСП може да откаже законно и с право целева помощ

Законно основание на АСП за отказ на целева помощ за антидекубитален дюшек:

Антидекубитален дюшек се отпуска само за лежащо болни хора …

Не можем да виним служителите на АСП, ако получим отказ . Обжалване на такъв отказ няма смисъл. Те си вършат прецизно и съвестно работата.

2. Отказ на АСП законно и с право на целева помощ за акумулаторна инвалидна количка.

а/ Дори когато в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК е изписана изрядно, дори когато има издадена Заповед за отпускане на целева помощ, АСП може да откаже законно и с право целева помощ когато:

...

3. Отказ на АСП законно на целева помощ за закупуване на помощно средство дори когато помощното средство е изписано изрядно в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК и Заявлението е направено и подадено както трябва.

Закона дава право на служителите на АСП да обжалват Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК пред по-горна инстанция по тяхна преценка. Те много често се възползват от това си право и изпращат до по-горна инстанция случаи които са пределно ясни от гледна точка на закона и имат право на целева помощ.

На страница Откази на АСП съм описал случая с Митко Асенов.
Първоначално получил отказ от АСП за акумулаторна инвалидна количка, обжалване на АСП пред по-горна инстанция, обжалване на Митко Асенов и последващо получаване на целевата помощ за закупуване...документи по случая, реда за обжалване и хронология има на:

Откази на Социално подпомагане. Обжалване

IV. Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни
Last Edit: 1 year, 8 months ago от etvoev.
  • Page:
  • 1
Модератори: venko1978
Time to create page: 0.11 seconds