Здравейте, Гост
Username Password: Remember me

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ
(1 разглеждат) (1) Guest

TOPIC: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #771

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
Приятели,

Предлагам да напишем едно писмо-предложение до Министерствата или Парламента от които зависи това: Всички държавни и общински институции да посочват в личните си сайтове, дали са с осигурена достъпност за хора с увреждания.

Разбира се, че те задължително трябва да са достъпни или трябваше, но малко са такива. Както и такова пояснение за достъпност е редно да има и в сайтовете на всички обществени обекти, като банки, кина, театри, магазини и всичко което има личен сайт поне.

Така поне ще се знае предварително, къде е осигурена такава достъпност и къде не. (макар доста от изградените да са с неспазени изисквания по Наредбата за достъпност)

Така мисля,

И ще е добре да е от името на повечко хора.

ПРИЯТЕЛИ, БЛАГОДАРИМ НА ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ВКЛЮЧИ И ПОДКРЕПИ ТОВА ПИСМО.

ПИСМОТО ВЕЧЕ Е ИЗПРАТЕНО ДО ПОСОЧЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ЩЕ ЧАКАМЕ РЕШЕНИЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА, СЪОБРАЗЕНО С ИСКАНИЯТА НИ.


ПРИЯТЕЛИ, ЕТО И УСПЕХА НИ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 54, от дата 15.07.2011 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.43


Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 51 от 2009 г.)
§ 1. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Всеки собственик на сграда за обществено обслужване, за която са изпълнени изискванията за достъпност на наредбата, поставя международния символ за достъпност (фиг. 5) на видно място на входа на сградата.
(2) Собственикът на сграда за обществено обслужване по ал. 1, който поддържа електронна страница, обявява на нея информация за хората с намалена подвижност с кратко описание на изградената достъпна архитектурна среда и снимков материал.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Срокът за изпълнение на изискванията по чл. 37а е 31 декември 2011 г. Този срок се отнася за собствениците на сгради за обществено обслужване, които са изпълнили изискванията за достъпност до влизането в сила на тази наредба.
Министър: Р. Плевнелиев

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА ПО ДОЛУ В ПОДПИСКАТА, А И НА ОНЕЗИ, КОИТО ПРОСТО НИ СТИСКАХА ПАЛЦИ, А И НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

БЛАГОДАРИМ ВИ

До
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството

До
Комисията по правата на човека,
вероизповеданията,жалбите и петициите
на гражданите към НС

Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Бакалов, уважаеми дами и господа, архитектурната достъпност е един от най-важните фактори за независимият живот на хората с увреждания. Това е може би най-важната предпоставка. Ето защо ние предлагаме изменение и допълнение в Наредба 4 на Министерство на регионалното развитие, съгласно което:
Всички обществени и държавни институции да обявят публично, включително и на електронните си страници дали са достъпни за хора с увреждания. Може да бъде с отличителен знак за ‘достъпност’. Това се отнася и за други обществени сгради с голяма посещаемост, като магазини, банки, заведения,хотели и прочие.
Това ще улесни значително придвижването на хората с увреждания и тяхното планиране, защото с едно кликване ще ни е ясно, дали това място е достъпно за нас или не, като е редно към обясненията да се прилагат и снимки.


Писмото е подкрепено от инициативна група на хора с увреждания, техните близки и приятели в Национална мрежа за хора с увреждания.

1. Недко Ангелов Ангелов – гр. Кубрат, e-mail: + имейл
2. Деяна Запрянова Христова - гр. Хасково, + имейл
3. Ваня Димитрова Пенчева - гр. Бургас, + имейл
4. Мария Енева Борукова-Каратабанова - гр. Пловдив, + имейл
5. Исуф Назифов Исуфов - гр. Търговище, + имейл
6. Росица Иванова Недева - гр. Варна, + имейл
7. Русан Димитров Яхников - гр.Пловдив, + имейл
8. Стефан Недялков Жеков - гр.Кюстендил, + имейл
9. Цветелина Тодорова Вълкова - гр. Варна, + имейл
10. Денка Русинова Стоянова - гр. Шумен, + имейл
11. Станимир Стефанов Петков - гр. Сливен, + имейл
12. Надежда Димитрова Тодорова - гр. Бобовдол, + имейл
13. Светла Юлиянова Асенова - гр. Пловдив, + имейл
14. Виолета Василева Господинова - гр. Ямбол, + имейл
15. Анастасия Ташкова Бегова - гр. София, + имейл
16. Светла Славчева Болнева - с. Ново Делчево + имейл
17. Дияна Ангелова Ханджиева - Димитровград, + имейл
18. Даниел Александров Стоянов - гр. Шумен, + имейл
19. Миглена Петрова Пискова - гр. София, + имейл
20. Павлина Христова Радкова - гр. София, + имейл
21. Валентина Георгиева Христова - гр.София, + имейл
22. Антоанета Бончева Иванова - гр. Варна, + имейл
23. Адриян Иванов Георгиев - гр. Козлодуй, + имейл
24. Александра Владимирова Шкодрова - гр.София, + имейл
25. Станимир Петков Станев - гр. Казанлък, + имейл
26. Верка Димитрова Стойкова - гр. Пазарджик, + имейл
27. Бойка Костадинова Христова - гр.Кюстендил, + имейл
28. Виктория Иванова Иванова - гр.София, + имейл
29. Красимира Костадинова Обретенова - гр.Добрич, + имейл
30. Марияна Владимирова Петрова - гр. София, + имейл
31. Цветелина Антонова Маринова - гр. София, + имейл+ имейл
32. Али Махмудов Алиев - с.Преславци, + имейл
33. Таня Трифонова Стефанова - гр. Казанлък, + имейл
34. Росица Стойкова Атанасова - гр. Варна, + имейл
35. Пеню Йорданов Свирчев - с. Беляковец, общ. Велико Търново, + имейл
36. Aлександър Костадинов Илиев - гр.Сандански, + имейл
37. Илияна Йотова Маринова - гр. Червен бряг, + имейл
38. Полина Иванова Николова - гр. Бургас, + имейл
39. Катерина Каменова Кавалджиева - гр. София, + имейл
40. Коста Драгиев Пеев - гр. Симеоновград, + имейл
41. Светла Атанасова Кирова - гр. Силистра, + имейл
42. Християн Милчев Кирчев - гр. Шумен, + имейл
43. Иванка Петрова Янакиева - гр. Варна,
44. Недялко Иванов Недялков - гр. Царево, + имейл
45. Емил Георгиев Лазаров - гр. София, + имейл
46. Николай Димитров Иванов- с. Игнатиево, обл. Варна, + имейл
47. Милена Димитрова Рупова - гр. Белене, + имейл
48. Венелина Георгиева Миткова - гр.Велинград, + имейл
49. Валери Иванов Христов - гр. Петрич, + имейл
50. Веселка Василева Малчева - гр. Шумен, e-mail: + имейл
51. Дарина Георгиева Цветанова - гр.Луковит, + имейл
52. Даниела Недева Пенева - гр. Нова Загора, + имейл
53. Спаска Йордановаа Давранова - гр. София. + имейл
54. Борислав Цветанов Йосифов - гр. Русе, + имейл
55. Радка Вельова Додова - гр. Златица, + имейл
56. Диан Руменов Михайлов - гр. Варна, + имейл
57. Милена Великова Тодорова - гр. Добрич, + имейл
58. Атанаска Милкова Спиртова - гр. Варна, + имейл
59. Димитър Йорданов Йорданов - гр. Варна + имейл
60. Дарио Георгиев Великов - гр.Ловеч, + имейл
61. Светослава Русева Русева - гр. София, + имейл
62. Венелин Стефанов Янакиев - гр.Елена, + имейл
63. Петрана Димитрова Тешовска - гр. Гоце Делчев, + имейл
64. Лиляна Анастасиева Иванова - гр. София, + имейл
65. Добромир Иванов Иванов - гр. София, + имейл
66. Диян Mаринов Господинов - гр. Русе, + имейл
67. Стоян Ангелов Стоянов - гр. Кърджали, + имейл
68. Ганчо Добрев Ганев - гр. Стара Загора, + имейл
69. Ана Йосифова Рабаджийска - гр. Бургас, + имейл
70. Десислава Тодорова Церовска - гр. Ихтиман, + имейл
71. Преслава Стоянова Кирова - гр. Габрово, + имейл
72.Иванка Юсколова Соколова - с. Блажиево, + имейл
73.Лиляна Николова Кацарска - гр. Бобов дол, + имейл
74.Теодора Радославова Тодорова - гр. София, + имейл
75.Стоян Иванов Василев - гр. Кюстендил, + имейл
76.Петранка Йорданова Костадинова - гр. Малага, + имейл
77.Седеф Иванов Петров - гр. Дупница, е-mail: + имейл
78.Людмила Стайкова Стайкова - гр. Хасково, + имейл
79.Надежда Димитрова Михайлова - гр. Варна, + имейл
80.Ваня Иванова Пандиева - гр. София, e-mail: + имейл
81.Николай Иванов Илиев - гр. Димитроград, + имейл
82.Радомира Костадинова Ковачева - гр. София, + имейл
83.Моника Господинова Господинова - гр. София, + имейл
84.Лена Христова Стойчева - гр. София, + имейл
85.Йоанна Станиславова Колдова - гр. София, + имейл
86.Димитър Георгиев Колдов - гр. София, + имейл
87.Мария Кирилова Гунчева - гр. Варна, + имейл
88.Весела Йосифова Тодорова - гр. София, + имейл
89.Светлана Тодорова Енчева - гр. София, + имейл
90.Елена Николова Драганова - гр. София, + имейл
91.Даниел Стефанов Матеев - гр. Варна, + имейл
92.Христина Йорданова Йорданова - гр. Левски, + имейл
93.Мария Тодорова петрова - гр. София, + имейл
94.Давид Росенов Десев - гр. Дряново, + имейл
95.Гергана Каменова Габровска - гр. Дупница, + имейл
96.Надя Николаева Борисова - гр. Дупница, + имейл
97.Мариана Генчева Генчева - Ст.Загора, + имейл
98.Детелина Стоянова Стоянова - гр. София, + имейл
99.Нели Русинова Стоянова - гр. Шумен, + имейл
100.Христо Илиев Илиев - гр.София, + имейл
101.Христо Колев Денев - гр. Варна, + имейл
102.Върбан Модиев Мончев - гр. Плевен, + имейл
103. Галина Драгова Маринова - гр. Костинброд, + имейл
104.Алекс Александров Григоров - гр. Кюстендил, + имейл
105.Христо Неделев Димитров - гр. Елхово, + имейл


ПРИЯТЕЛИ, БЛАГОДАРИМ НА ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ВКЛЮЧИ И ПОДКРЕПИ ТОВА ПИСМО.

ПИСМОТО ВЕЧЕ Е ИЗПРАТЕНО ДО ПОСОЧЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ЩЕ ЧАКАМЕ РЕШЕНИЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА, СЪОБРАЗЕНО С ИСКАНИЯТА НИ.


Дата:
08.03.2011 г.
Last Edit: 7 years, 3 months ago от ned.
Потребители казали Благодаря: Deqna, Mariola, janits, soso, Vasil Nedyalkov, YAKIM, itsogooo, megi_mp, nedqlka, georg...

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #772

 • megi_mp
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 112
 • Karma: 11
Аз се включвам !
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #773

 • Meisy
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
И аз!
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #774

И аз.
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #775

 • isuf
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
i az se vklyuchvam
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #776

 • 4E4I
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 2
 • Karma: 0
присъединявам се
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #777

и аз
Потребители казали Благодаря: ned, nedqlka

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #778

 • VILY
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 8
 • Karma: 1
Присъединявам се!
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #779

 • hrisa pisa
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
И аз се включвам Нед!
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #780

 • viki i mama
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 7
 • Karma: 0
И аз съм ЗА
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #781

 • YAKIM
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
вътре съм !
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #782

 • minkoff
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 6
 • Karma: 0
suglasen
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #783

 • Дияна
 • Офлайн
 • Senior Boarder
 • Животът е рисуване без гума за триене.
 • Posts: 57
 • Karma: 14
Да, Нед! Какъв е обаче процентът на хора с увреждания, които имат достъп до интернет? Според мен достъпността трябва да се обозначава така, както помещенията за пушачи и непушачи в обществените заведения. Или да се измисли стимул в рекламите, които се пускат по медиите, да бъде включен и този момент.
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #784

 • venko1978
 • Офлайн
 • Moderator
 • Posts: 177
 • Karma: 16
Да,разбира се има го момента с информационната достъпност на хората с увреждане ,но същината на идеята е да се даде пълна осведоменост на хората които управляват ,а те със сигурност имат достъп до мрежата.
Естествено НЕД ,че съм за!
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #786

 • laleto_1
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 4
 • Karma: 0
Пиши и мен.
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #787

И аз съм за!!!
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #788

 • Спейси
 • Офлайн
 • Junior Boarder
 • Posts: 22
 • Karma: 2
" Да" и от мен!
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #789

 • ALIMAXMUD
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Posts: 7
 • Karma: 1
ИДЕЯТА Е ДОБРА .ВКЛЮЧЕТЕ В ПИСМОТО И ОМБУДСМАНА ТОЙ ОБЕЩА ПРИ СТЪПВАНЕТО СИ В ДЛЪЖНОСТ ЗА ПОМОЩ ЗА ХОРА КАТО НАС
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #790

 • nedqlka
 • Офлайн
 • Fresh Boarder
 • Karma: 0
Аз се включвам!
Потребители казали Благодаря: ned

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИДЕЯ 7 years, 10 months ago #791

 • ned
 • Офлайн
 • Administrator
 • Posts: 330
 • Karma: 9
Супер

Сега ще измъдрим и текста на писмото, после ще трябва да се напишат хората, които подкрепят, може би поне с имената, населено място и имейл. И така да се изпрати, на точното място, където биха се съобразили и съответно задесйтвали нещата за да се изпълни това наше право и изискване за информация на достъпните места в държавните и общински обекти. Ще е още по добре това, да бъде направено и в сайта на всеки обществен обект, било държавен или частен.... нали е за всички Хора.

Приятели, кажете до къде мсилите, че трябва да бъде изпратено това писмо, за да има по голям ефект и реални резултати ?

Благодаря на всички, които подкрепят идетята, на тези които пишат тук, на другите които подкрепят и по други сайтове, както и по скайпа.... много, много

..а, искам да спомена нещичко - бях писал онзи ден на няколко сайта за хотели в България с предложение в сайта им да има опция: Дали хотела е с осигурена достъпност или не.... ето, че вече има ефект http://nahotel.net/searchform.php за което благодаря на екипа на този сайт.(кофти е, че опцията е новичка и няма още инфо за достъпните, но се надявам и това полека да стане)

Ще се радвам идеите ни тук, да бъдат "харесани" и от други Хора и Организации, нека всички да десйстват за да има резултати
Last Edit: 7 years, 10 months ago от ned.
Потребители казали Благодаря: Deqna, venko1978, cerovska.desislava
Модератори: venko1978
Time to create page: 0.38 seconds