Младежки информационно - консултантски център "Каузи"

Настройки на групата

Албуми със снимки

Видео

Няма добавени клипове

Събития

Все още няма създадени събития.
Младежки информационно - консултантски център "Каузи"
Информация за групата
Категория:
Име:
Младежки информационно - консултантски център "Каузи"
Създадена на:
Сряда, 18 Април 2012
Създател:

Описание

Европейска платформа
„Младежки информационно – консултантски център (МИКЦ) „КАУЗИ”


Проект „Младежки информационно-консултантски център-Каузи” (МИКЦ) към Министерство на образованието, младежта и науката, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” (www.youthbg.info) с партньор Община Люлин, гр. София.
Проектът е с продължителност 24 месеца и стартира на 01.01.2012 г.

Предвид спецификата в основната дейност на сдружението и в съответствие с политиката на Европейския съюз за осигуряване на мобилност и устойчивост на младежите на регионално и национално равнище, МИКЦ “Каузи” предоставя комплекс от информационно-консултански услуги и обучения, като въвлича бенефициенти на възраст между 15 и 29 години от различни етноси и социални групи, живеещи в на територията на гр. София и по- конкретно- район Люлин.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват успешно реализиране на всички предвидени дейности, постигане на поставените цели, развитие на личностния потенциал на всеки участник, активиране мотивацията на младите хора към обществена ангажираност, както и повишаване капацитета на екипа за работа с целевата група.

Успешната реализация на МИКЦ “Каузи” предполага положително въздействие върху личностния и професионален потенциал, провокиране и изразяване на самоинициативност и предприемачески умения. Общата цел на проекта е да се предостави комплекс от безплатни, достъпни и качествени информационно - консултантски услуги, обучения и младежки инициативи, съобразени с индивидуалните потребности и интереси на максимален брой бенефициенти.

Дейности заложени в проекта включват информационна кампания, обучения и тренинги за млади хора, , кандидатстудентска информация, проекти за професионално развитие.

Като основни дейност са заложени:
1. Консултантски услуги в сферата на:
• Личностно и професионално развитие – обучения, тренинги, стажове и психологическо консултиране;
• Младежко предприемачество, обмяна на опит и добри практики;
• Социална интеграция на младежи с различен социален, икономически, културен статус и етнически различия;
• Защита на човешките права;
• Здравно и еко образование;
• Кандидатстудентски информационни кампании
2. Обучения:
• Здравно образование
• Екипна работа
• Ефективна комуникация
• Обществено поведение
• Управление на конфликти
• Европейски и национални нормативи за младите хора
• Проектни дейности
• Бизнес и маркетинг планове


3. Свободна зона - да се реализират инициативи и кампании, насочени към адаптивност, социална ангажираност и културно израстване на младите хора;
• Еко инициатива
• Творческа дейност

МИКЦ-а се управлява от фондация "Каузи". Можете да се регистрирате в нашата Фейсбук група и да ползвате онлайн услугите на следния Фейсбук адрес:http://www.facebook.com/groups/271160222973689/Фондация „Каузи” е регистрирана като доставчик на социални услуги - „Бюро за социални услуги” и притежава удостоверение за регистрация № 715-01 от 11.01.2010, издадено от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Фондацията е лицензирана и като „Мобилен център за работа с деца”, предоставяща социални услуги за деца с лиценз № 0552 от 12.05.2010 г. от Държавна агенция за закрила на детето.
Фондацията е член на Глобалния договор на ООН и участва активно в диалога за популяризиране и прилагане правата на човека в българското общество.
Все още няма новини.

Дискусии

Все още няма дискусии.