Какво мислите за тази статия

Настройки на групата

Албуми със снимки

Няма създаден албум все аще.

Видео

Няма добавени клипове

Събития

Все още няма създадени събития.
Какво мислите за тази статия
Информация за групата
Категория:
Име:
Какво мислите за тази статия
Създадена на:
Вторник, 21 Януари 2014
Създател:

Описание

Мащабна реформа на системата за изплащане на пенсии за инвалидност от НОИ и социалните помощи планира социалното министерство. Целта е да бъде ограничено поголовното изплащане на пенсии за процент инвалидност, стана ясно от изказване на социалния министър Хасан Адемов.

Над 1 млрд. лв. от НОИ отиват за плащания към инвалиди.

Целта е да не се плаща въобще за процент инвалидност, а размерът на обезщетението да зависи от степента, в която увреждането пречи на трудовата дейност, разказа Адемов за замисляната реформа. В момента сумата на инвалидната пенсия зависи единствено от установената с решение на ТЕЛК или НЕЛК инвалидност, но не е обвързано с това дали увреждането пречи на трудовата дейност.

"Един шофьор, който загубва зрението си, е 100% нетрудоспособен, но ако един юрист не може вече да вижда, той не е принуден да прекрати кариерата си. В момента законът не прави тази разлика", обясни Адемов. Според него държавата трябва да покрива единствено разликата в дохода, който един човек би имал от работата си като здрав, и този, който има с увреждане. Заради това трябвало да бъде направена разлика между степента на увреждане със степента на нетрудоспособност. Съответно и инвалидните пенсии и добавки да зависят от това какво работи човекът с увреждания и в каква степен увреждането му пречи да работи нормално.

Системата от помощи и права за хората с увреждания също трябвало да бъде преосмислена. "Освидетелстването от ТЕЛК отключва ползването над 30 права за един човек, а той невинаги има нужда от тях. За сметка на това е ограничен в размера на помощта, която наистина върши работа за конкретното увреждане", обясни социалният министър.

Другият проблем са добавките от 25% върху пенсията, която получават 450 хил. пенсионери, освидетелствени от ТЕЛК. "Това е парадоксално. Добавката е за нетрудоспособност, а се дава на хора, които не са в трудоспособна възраст", каза Адемов, който окачестви практиката човек излязъл от трудова възраст, да получава добавка, че е нетрудоспособен, като "недоразумение".

Най-често пенсионерите, които получават инвалидна добавка, са освидетелствани заради хронично заболяване, а не за физически недъг, който да пречи да работят, ако имат такова желание.

Реално хората със степен на нетрудоспособност в България са по-малко от 15-те процента среден показател за ЕС, обясни Адемов. Според статистиката инвалидите у нас са малко над 800 хил. души, но всъщност повече от половината от тях са нетрудоспособни не заради увреждане, а защото вече са влезли в пенсионна възраст.

"Този разговор ще е много труден, но трябва да го започнем колкото и да е труден", обясни и зам. социалният министър Светлана Дянкова. Според нея трябвало да се направи и преоценка дали тези плащания да са към НОИ и да се покриват от осигуровките, или да са социални помощи и да се поемат от държавния бюджет.
Все още няма новини.

Дискусии

Все още няма дискусии.