Любопитно
МЕЖДУНАРОДЕН СВЕДЕНБОРГ КОНГРЕС, ЛОНДОН ,АНГЛИЯ(4-8 Юли 1910)
HristoVatev
Любопитно
Събота, 26 Февруари 2011 11:52

МЕЖДУНАРОДЕН СВЕДЕНБОРГ КОНГРЕС, ЛОНДОН ,АНГЛИЯ(4-8 Юли 1910)През 1910 г. в Лондон е бил проведен международният Сведенборг Конгрес, по случай 100 годнишнината от създаването на Сведенборгското Обществото. Офицялно то е било основано на 26 Февруари 1810г., с основна цел превеждане и публикуване на трудовете на Емануел Сведенборг. На събитието са присъствали около 400 представители от цял свят и от страни като Англия, САЩ, Канада, Австралия, Индия, Франция, Германия, Австрия, Норвегия, Белгия и Холандия. (see Swedenborg Society, Preface, Transactions of the International Swedenborg Congress, 1910).
Конгресът е открит на 4 Юли и е приключил на 8 Юли. Повечето от срещите се провеждали в King’s Hall, зала в известният Holborn restaurant ресторант. Трудовете и речите на Сведенборг били разделени в няколко категорий като наука, философия и теология. Имало и експозиция , която включвала портрети, ръкописи, книги и др любопитни факти и предмети от живота му.. Те били изложени в сградата на Сведенборгското Общество на улица 1 Bloomsbury в Лондон. На 6 Юли повече от 900 членове на Конгресът на Сведенборг, присъствали на градинско парти в Bishopswood където се намирал домът на Дейвид Уйнтер,президент на Сведенборгското Общество. (Swedenborg Society, Transactions of the International Swedenborg Congress, 1910, 209)
Шведският крал Gustaf V смятан за патрон на Конгреса всъщност не е бил един от делегатите, но на 18 Ноември 1910г. е уважил събитието с аудиенция. Тази визита е била организирана от Алфред Строх, който по времето когато са били размножени ръкопосите на Сведенборг, е живеел и работил в Швеция. Групата била придружена от Строх и се състояла от Джеймс Спеарс, секретар на Обществото, Преподобният Рендал, Преподобният Артър Уайлд, и Джеймс Уинтер, син на президента на Обществото. Спеърс първи прочел „ благодарностите“ на Сведенбургското Общество написани на свитък от пергамент, последвани от представянето на подвързано копие на Tranzactions, съдържащо специялно посвещение на Краля (”An Audience with the King of Sweden,” New Church Life 1911, 47
Редица публикаций били подготвени в чест на Конгреса, включително Opera Poetica,, която обединила стиховете на Сведенборг в едно издание, факсимиле версия на Festivus Applausus ,написана от Сведенборг през 1714г. в чест на завръщането на Charles XII в Pomerania;, както и факсимиле версия на Daedalus Hyperboreas, научно списание издавано от Сведенборг.


През 2010 е отпразнувана 200- годишнината на Сведенборгското Общество,ознаменувана с множество празнични мероприятия през цялата година. Едно от тези събития е и Международната Конференция на Издателите на Сведенборг,проведена на 3-4 юни, 2010. Вероятно това ще бъде сработващо мероприятие по случай 200 годишнината и резултат от Конгреса на издателите през 1910 г ,отбелязал първото им събиране след тържественото събитие от 11 Юли." Целта на срещата е да се осигури, доколкото е възможно, генерално сътрудничество в работата по публикуване на Writings, на място на ненужното дублиране, което е било характерно за миналото, и по-специално да се осигури по- бързото репродуциране на богословските ръкописи на Сведенборг " (”After the Congress,” New Church Life 1910, 688) " Целта на конференцията през 2010 г. е "да обедини организаций и личности,от целия свят, които в момента работят в областта на публикуването на Сведенборг.Ние не просто се надяваме на по-тясно сътрудничество между издателите и разпространителите на Сведенборг,но се надяваме, че също така ще бъдат изработени общи онлайн и други маркетингови стратегий ,както и че, това ще бъде един форум,на който ще се обсъди бъдещото издаване на трудовете му.“ (Swedenborg Society website).).Снимки: Всички снимки са от копие на Transactions  от Международният Сведенборг Конгрес, което било собственост на Джон Питкерн, понастоящем в колекцията на архивите на музея Glencairn , Bryn Athyn, Пенсилвания. Питкерн е бил делегат на Конгреса и е получил  подвързано копие, със страница съдържаща лично посвещение. Горната снимка показва трибуната на говорещия в Kings Hall. Втората снимка, също е от Kings Hall  и на нея е показано, откриването .Следващата снимка е на Крал Gustaf. (Снимката е от обратната страна на заглавната страница на книгата)и последната е от   градинското парти, в дома на Дейвид Уйнтер


22-ри Април, 2010

http://newchurchhistory.org/funfacts/?p=547

 
ЯСНОВИДСКАТА ДАРБА НА СВЕДЕНБОРГ
HristoVatev
Любопитно
Понеделник, 02 Август 2010 22:10

ЯСНОВИДСКАТА ДАРБА НА СВЕДЕНБОРГ ОТ Рудолф Щайнер

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ

Дорнах, 10. 09. 1915 г.

Днес бих ис­кал да го­во­ря вър­ху труд­нос­ти­те за про­ник­ва­не­то в ду­хов­ни­те светове. За из­ход­на точ­ка на та­зи те­ма ще си пос­лу­жа с един пример. Всички Вие сте чу­ва­ли за яс­но­ви­де­ца Сведенборг. Аз са­ми­ят чес­то съм об­ръ­щал вни­ма­ние вър­ху Сведенборг и съм подчертала, че та­ка­ва лич- ност, как­ва­то е бил Сведенборг, не мо­же да бъ­де пренебрегната, подцене- на. От дру­га страна, обаче, ко­га­то чо­век ис­ка да вник­не в същ­нос­т­та на пъ­ти­ща­та за ду­хов­ни­те светове, той мо­же да вник­не имен­но в при­ме­ра с един та­къв ясновидец, как по­ра­ди това, че ня­кой не про­ник­ва през све­та на измамата, на илюзията, той мо­же да ста­не жер­т­ва на все­въз­мож­ни илю­зии - въп­ре­ки че в из­вес­т­но от­но­ше­ние ду­хов­ни­ят свят е от­во­рен за него, въп­ре­ки че се на­ми­ра в ду­хов­ния свят.

 
14 беседи от Учителя Петър Дънов - аудио
Hristo Vatev
Любопитно
Сряда, 02 Декември 2009 15:12
Могат да се изтеглят 14 аудио записа . много полезни
14 беседи от Учителя Петър Дънов - аудио

 
Ето един невероятен филм за Земята - казва се Дом/Home/, който си струва да се изгледа:
Hristo Vatev
Любопитно
Понеделник, 23 Ноември 2009 11:32
Ето един невероятен филм за Земята - казва се Дом/Home/, който си струва да се изгледа:

http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk
 
Какво е Тенсегрити
Hristo Vatev
Любопитно
Вторник, 17 Ноември 2009 10:33


Какво е Тенсегрити?

Тенсегрити е осъвременения вариант на движения наречени магически пасове, открити от индианските шамани, живели в Мексико през времената, предшестващи испанското нашествие.

Времена преди испанското нашествие е термин използван от дон Хуан, мексикански индиански шаман, който е въвел Карлос Кастанеда, Карол Тигс, Флоринда Донер-Грау и Таиша Абелар в света на познанието на шаманите, живели в Мексико в древните времена, които според дон Хуан са били преди 7000 - 10000 години.

Дон Хуан обяснява на своите ученици, че тези шамани откриват посредством практики необозрими за него, че за човешките същества е възможно да възприемат директно енергията течаща във Вселената. С други думи тези шамани твърдят, според дон Хуан, че всеки от нас може да отхвърли за момент системата за превръщане на енергийния поток в сетивна информация, съответстваща на нашия тип организъм. Превръщането на входящия енергиен поток в сетивна информация, според шаманите, създава система на интерпретация, която превръща течащата във Вселената енергия в познатия за нас свят на ежедневието.

Дон Хуан обяснява, че веднъж установили валидноста на директното възприемане на енергията, наричайки това виждане, древните шамани започват усъвършенстването му, прилагайки го върху себе си, което означава, че винаги когато пожелаели, те възприемали един другиго като съвкупност от енергийни полета. Възприети по този начин от виждащия, човешките същества изглеждат като огромни сияйни сфери. Размерът на сияйните сфери е с широчината на разперени встрани ръце.

Когато човешките същества биват възприемани като съвкупности от енергийни полета, точка с наситена сияйност се отличава на височината на раменните плешки, на една ръка разстояние от гьрба. Виждащите от древно Мексико, които откриват тази сияйна точка я наричат събирателна точка , установявайки, че там се формира възприятието. Те забелязват с помоща на своето виждане, че на това сияйно място разположено, на едно и също място при всички човешки същества, се събират безброй енергийни полета под формата на сияйни нижки, които съставляват Вселената като цяло. Събирайки се там, те се превръщат в сетивна информация, подходяща за използване от човешките същества като организми. Тези шамани считат използването на енергията, превърната в сетивна информация като акт на чиста магия: енергията като цяло, трансформирана в един истински, всеобхватен свят, в който човешките същества като организми могат да живеят и умират. Действието по превръщане на потока от чиста енергия в обозрим свят, древните шамани пречисляват към система за интерпретации. Тяхното разтърсващо заключение, разтърсващо за тях разбира се, а може би и за някои от нас, които имат енергията да бъдат съсредоточени, е че събирателната точка не е само мястото където се събира възприятието чрез превръщане на входящия поток от чиста енергия в сетивна информация, но е и мястото където става интерпретацията на тази информация.

Тяхното следващо разтърсващо заключение е, чесъбирателната точка се измества от нормалното си положение по време на сън по много естествен и ненатрапчив начин . Те открили, че колкото по-голямо е изместването, толкова по-чудати са съпровождащите го сънища. От тези наблюдения чрез виждане, шаманите се насочват към практически действия за волевото изместване на събирателната точка. Те наричат резултатите, до които достигат изкуството на сънуване.

Това изкуство се определя от шаманите като прагматичното използване на обикновенните сънища за създаване на вход към други светове посредством волевото изместване на събирателната точка и волевото и задържане в на новата позиция. Наблюденията на тези шамани при практикуване на изкуството на сънуването са смесица от разум и директно виждане на енергията, така както тя тече във Вселената. Те разбират, че в обичайната си позиция събирателната точка е мястото, където се съсредоточава определен, мъничък сноп от енергийните нишки, от които се състои Вселената, но ако събирателната точка, промени положението си в сияйното яйце, то друг един различен мъничък сноп от енергийни полета се съсредоточава в нея, създавайки като резултат един нов приток на сетивни данни: енергийни полета, различни от обичайните се превръщат в сетивна информация и тези различни енергийни полета се интерпретират като един различен свят.

Изкуството на сънуване се превръща за тези шамани в най-всепоглъщащата практика. В хода на тази практика те преживяват несравними състояния на физическа сила и благосъстояние, и в усилията си да повторят тези състояния в часовете на будност, те открили, че могат да ги повторят следвайки определени движения на тялото. Техните усилия достигат кулминация с откриването и развиването на голям брой такива движения, които те наричат магически пасове.

Магическите пасове на тези шамани от Мексиканската древност стават тяхното най-ценено притежание. Те ги обграждат с ритуали и загадъчност, преподавайки ги само на своите посветени, обградени с изключителна тайнственост. Това е начина, по който дон Хуан Матус ги показва на своите ученици. Неговите ученици, бидейки последната брънка от неговата традиция, достигат до единодушното заключението, че всяка по-нататъшна тайнственост относно магическите пасове е в противоречие с интереса им да направят света на дон Хуан достъпен за всички хора. Ето защо те решават да спасят магическите пасове от това несвойствено положение. По този начин те създават Тенсегрити, термин взаимстван от архитектурата и означаващ "свойството на скелетни конструкции, съдържащи елементи подложени на постоянно напрежение и елементи с временно свиване разположени по такъв начин, че всеки елемент да оперира с максимална ефективност и икономичност." Това е най-подходящото име, защото е комбинация от два термина напрежение и цялостност, термини олицетворяващи двете движещи сили на магическите пасове.

Карлос Кастанеда за Тенсегрити

Моят учител, дон Хуан Матус – мексикански магьосник от индианското племето Яки – обучи мен, Карол Тигс, Флоинда Донер – Грау и Тайша Абелар на особени движения, практикуването на които носи не само здраве, сила и младост, но се явява също така и основно оръжие в битката за осъзнаване, в която неизбежно е въвлечен всеки магьосник-войн.

Дон Хуан наричаше тези движения магически паси или магически движения. Той твърдеше, че магическите паси са били открити от древните магьосници в процеса на практиката по сънуване. Под сънуване дон Хуан разбираше особено изкуство по преобразуване на обекнодените сънища в средство за разширяване на възприятията и засилване на осъзнаването. Много годино поред ние четиримата заедно с тримата чакмули жени-стражи на нашата магическа група – работихме върху усъвършенстването на магическите паси. Пред нас стоеше най-сложната задача да изчистим техниките от нежелани наслоения, които са били обусловени от настроенията и подбудите на древните виждащи, насложени върху основните форми на движение.

Стараехме се изпод слоевете езонерична шлака да извлечем същността на древните практики и да превърнем онова, което успяхме по този начин да спасим, в съвременна технология за всестранно осъзнаване и развитие на човека. В крайна сметка ние успяхме. От огромното количество най-различни паси, ние оформихме стройна система от компактни последователности, всяка от които притежава напълно определен и контролиран от волята ефект. Тази система нарекохме „ТЕНСЕГРИТИ”.

За думата "Тенсегрити"

Думата Тенсегрити е била създадена от архитекта и мечтателя Р. Букминстер Фулър, и е комбинация от напрежение и интегрираност, което Карлос Кастанеда е видял като идеалното обяснение на движещите сили на магическите пасове, и на начина на съществуване, който дон Хуан Матус му предава: обръщайки еднакво внимание на всички части на нашето същество, всички страни на нашите действия с други, всички части на сцената в която сме, и как те си взаимодействат.
 
Какво са Мандалите и за какво могат да бъдат използвани...
Hristo Vatev
Любопитно
Понеделник, 16 Ноември 2009 23:24
Какво са Мандалите и за какво могат да бъдат използвани...На Санскритски думата - Мандала има две значения - Кръг и Център. Кръгът представлява видимия външен свят, и Центъра - вътрешния свят на тялото и душата. Мандалите са с формата на кръг. Използват се като символи за медитация, закрила и лечение.

Могат да бъдат нарисувани, направени от най-различни материали: хартия, цветен пясък, издялани от камък, или да се нарисуват върху стъкло, така наречените -витражи... Всеки един от нас може да си направи собствена. Не се изискват никакви специални умения за направата... единствено желание.

Мандалата е картина, която може да разкаже история, да опише пътешествие, което си поел, да покаже и изясни връзката между всеки един от нас и вселената. Tя ни учи, че във всяко човешко същество има място за красота, мечти, свобода и мечтите на всеки за щастие, любов и успехи са различни. Тя може да ти бъде водач в намирането на отговорите на твоите най-съкровенни търсения, въпроси и желания, да ти помогне да бъдеш доволен от твоя живот и всичко, което те заобикаля.

Когато рисуваш мандала - можеш да нарисуваш това, което е дълбоко в теб или да нарисуваш света около теб, такъв какъвто ти го виждаш и искаш да бъде. Рисувайки, ти изваждаш своите мечти навън и им придаваш форма и ги събереш в един кръг - кръгът на твоите мечти, на твоето вътрешно истинско Аз. В тази твоя мандала можеш да сложиш всичко и всеки когото искаш да бъде с теб и около теб и ако настоящият ти живот не те удовлетворява и искаш да го промениш и средата в която се намираш и всичко, което те заобикаля - не ти харесва - и това можеш да направиш, достатъчно е да им придадеш нова форма и в тях да вложиш своите желания.

Можеш дори да си направиш мандала, когато си уплашен, когато има някой или нещо, което е около теб и не ти дава мир и спокойствие, просто сядаш избираш си цветовете, които изпълват престава ти за това твое безпокойствие и рисуваш...крайният резултат може да ти помогне да разбереш по-добре този твой страх и преодоляването му. Дори можеш и на приятел да подариш Мандала... да нарисуваш своите чувства към него, например за празници, рожденни дни - вместо да кажеш своите пожелания, можеш да ги нарисуваш в една мандала и да я подариш...

Ако искаш можеш да си направиш малък експеримент - рисувай всеки ден по една мандала за да видиш как се променят настроенията и усещанията ти според това какво преживяваш и през какви събития преминаваш в даден ден и как те са повлияли на твоите рисунки.

Мандалите съществуват от древни времена. Съществуват и днес и са използвани в много култури и религии като: Индийската, Китайската, Тибетската и Индианската. Почетени са във Будизма, Христианството, Таоизма, Хиндуизма чрез изкуството.

Пясъчните мандали са произведения на изкуството сътворявани от Будиските свещенници. Традицията предавана от поколения продължава да съществува и днес. Наричат ги dul-tson-kyil-khor или преведено, означава: Мандала от цветни прахове. Съществуват две, които са най-трудните за направа - Колелото на времето и Kalachakra.ето и един пример за индианска мандала:намерих и христианска, която си е наша българска и се намира в Рилският манастир:Те са и навсякъде около нас в природата. Не е нужно да отиваш надалеч, достатъчно е да се огледаш и да ги откриеш... В този слънчоглед, например:или в тази пайжина,сама по себе си перфектна и уникална...


а защо не и в една от най-красивите мандали- тази в която живеем... нашата Земя:Примери много и различни...оставям на теб удоволствието да ги откриеш сам за себе си и да си нарисуваш или направиш своя...

Източник
 
Тайната на сполучливия брак
Hristo Vatev
Любопитно
Четвъртък, 29 Октомври 2009 12:28
Тайната на сполучливия брак

автор: Нанси Ван Пелт
издателство: Нов живот


Изтегли Книгата Тук


Неотдавнашни изследвания показаха, че щастието в брака зависи не само от човека, за когото си женен, но и от това, как двамата партньори се справят с конфликтите. Когато се научите да практикувате няколко прости правила, ще можете да се радвате на истинско щастие в брака. Ако се нуждаете от брачна интимност, нежност и уважение или просто ако имате нужда от идеи за това, как да накарате своя партньор да бъде постоянно лудо влюбен във вас - прочетете тази книга.

* Тринадесет творчески идеи за прекарване на времето с вашия партньор;
* Как да напълните отново празния “любовен резервоар” ;
* Как няколко любовни думи могат да намалят употребата на лекарства ;
* Как да върнете отново страстта в леглото ;
* Шест правила за “честна борба” ;
* Как да промените положението, в което сте, като промените тактиката си ;
* “Магията” на съвместната молитва;
* Двадесет и един начина да обичате съпруга/съпругата си ;
* Пет начина да накарате съпругата си да се чувства приета .

За да постигнете брака на своите мечти!

Нанси Ван Пелт е специалист в областта на психологията на общуването, семейните отношения и начините на поведение. Тя е най-търсеният автор по семейни въпроси. Написала е 21 книги, преведени на 30 езика. Ръководила е над 1 000 семинара по семейни отношения.


Любими цитати от книгата:
[*]''Не вземайте себе си толкова на сериозно, но никога не пропускайте да вземете половинката си достатъчно на сериозно.''
[*]''Когато Адам беше сам, Бог не сътвори за него десетима приятели, а една съпруга.''
[*]''Никой брак не е слънчева светлина, но двама души могат да споделят един чадър, ако се сгушат под него заедно.''
[*]''Когато двама разведени се оженят, четирима лягат в леглото.''
[*]''Нужни са ни четири прегръдки на ден за да оцелеем, осем за да сме във форма и дванадесет, за да растем.''
[*]''Напомняй ми, о Боже, че сексът е дар от Теб, а не от дявола, назависимо какво казват лицемерите.''
[*]''Най-сигурния начин да държиш един мъж е да го държиш в ръцете си.''
[*]''Управлявай семейството си така, както готвиш малка риба много внимателно.''
[*]''Горко на онзи дом, в който кокошката кукурига, а петелът мълчи.''
[*]''Това, което се приема за женска интуиция, не е нищо повече от мъжка прозрачност.''
[*]''Красивата жена е грешка на природата. Красивата стара жена е произведение на изкуството.''
 
Молекулата на радостта
Hristo Vatev
Любопитно
Понеделник, 28 Септември 2009 13:14

Молекулата на  радостта

Фенилетиламинът(ФЕА) е химическо съединение, което  естествено се  произвежда от мозъка. То се образува в състояния на радост, любов, хармония или някакъв приятен  творчески процес (например погълнати  сме от рисуване).  

Това е причината  ФЕА да носи названието „молекулата  на радостта”. 

Научните изследвания  показват, че недостигът на ФЕА може да доведе до нарушаване на концентрацията, вниманието и може да е причина  за депресивни състояния. Доказано е, че страдащите от депресия имат ниски нива на ФЕА в мозъка си.  

Фенилетиламинната хипотеза също така счита, че ФЕА е  вътрешно присъщ невромодулатор, който  отговаря за поддържане на будното  състояние и бодростта. 

ФЕА има и  друг интригуващ ефект- действа като подтискащ глада фактор.

Както бе споменато  ФЕА се отделя при приятен, поглъщащ вниманието ни творчески процес или  четене на увлекателно четиво. В  такива моменти потъваме в дейността  и забравяме за глада. ФЕА отвлича  вниманието ни от чувството за глад. 

В мозъка ФЕА действа посредством увеличаване концентрацията на допамина. Допаминът е невротрансмитер, който е свързан с усещането за удоволствие.  

Също така ФЕА  засилва трансмисията на норепинефрина  в мозъка.

Норепинефринът  също участва в преживяването  на радост.  Норепинефринът е невротрансмитер, който се образува от допамина.   

Стига толкова  тежка теория. J Повече за тези вещества можете да прочетете тук, ако желаете. 

Забелязали ли сте, че когато човек е подтиснат, напрегнат посяга към шоколада?

Това е така, защото шоколадът е един от естествените източници на ФЕА. 

Кламатското микроводорасло АФА е друг  такъв източник. Обаче концентрацията

на фенилетиламин  в АФА е много по-висока. АФА  средно съдържа 2мг ФЕА на

1 грам водорасли(изсушени). 

В един грам от водораслото съдържанието на  ФЕА е колкото в 4 килограма натурален шоколад! Ефектът върху настроението ни е все едно сме изяли 40 шоколадчета, но без увеличаване на килограмитеJ 

Може би съдържанието на ФЕА е обяснението затова, че хората, които започнат да включват в менюто си АФА съобщават за подобряване  на съня и настроението. Увеличава  се бодростта и умствената енергия.  Усеща се  намаляване на чувството за глад и желанието за употреба на сладко.  

Увеличава се концентрацията и способността да се учи – особено  важно за учащи или за хора на умствения труд, прекарващи цял ден  пред компютрите. 

И накрая една много  проста „рецепта” за хора, които желаят да употребяват известно време  по-големи количества АФА -5гр/дневно, без да им се налага да гълтат по 12-13 капсули. 

Взима се една опаковка Лайтън Ъп и една опаковка АФА прах. Съдържанието на опаковката водорасли  се изсипва в Лайтън Ъпа и се разбърква добре. От полученото съдържание се сипва по една равна мерителна лъжица(тази, която е в Лайтън Ъпа) в чаша сок, разбива се с миксер или вилица ( на мен ми е най-удобно с тези, малките миксерчета за фрапе) и се пие два пъти на ден. Примерно сутрин и вечер. Това количество стига за около половин месец и осигурява по 5 гр. АФА + ценни съставки от Лайтън Ъпа. Ефектът е страхотен! 

Поздрави!

Асен Иванов

www.superhrani.com

 
Интервютата в Public Republic
Hristo Vatev
Любопитно
Вторник, 08 Септември 2009 10:54
Прятели наскоро открих прекрасен сайт Public Republic . Насладете се на прекрасните интервюта в него. Браво и на всички хора които работят в него.
 
Най- великият търговец
Hristo Vatev
Любопитно
Понеделник, 07 Септември 2009 20:07
 
Хипнозата
Hristo Vatev
Любопитно
Понеделник, 07 Септември 2009 18:24
 
Дали е късно да направим нещо, за да спасим нашия Дом - Земята.
Hristo Vatev
Любопитно
Събота, 08 Август 2009 11:43
http://www.vbox7.com/play:158be130 
УРОЦИТЕ НА НОРБЕКОВ
Hristo Vatev
Любопитно
Събота, 25 Юли 2009 03:00

Съдържание

Предговор на автора към второто издание 5

Увод 8

Първи урок 10

Втори урок 24

Трети урок 48

Четвърти урок 56

Пети урок 71

Шести урок 92

Седми урок 108

Осми урок 131

Девети урок 138

Десети урок 149

Единадесети урок 161

Дванадесети урок 168

Заключение... ..175

 
ВСИЧКО ЗА ЗДРАВЕТО НА МЪЖА
Hristo Vatev
Любопитно
Петък, 24 Юли 2009 03:00

ВСИЧКО ЗА ЗДРАВЕТО НА МЪЖА

Д-р Сара Бруър
Съдържание

УВОД..................................................................................15

Част първа. СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ...............................19

1. ВСИЧКО ЗА ПЕНИСА................................................20

ПЕНИС......................................................................................................20

ЕРЕКЦИЯ.....................................................................................................................24

РАЗМЕРИ НА ПЕНИСА...........................................................................................24

ПОПРАВЯНЕ НА ПРИРОДАТА..............................................................................25

ПРЕПУЦИУМ..........................................................................................26

СМЕГМА......................................................................................................................26

Фимоза.............................................................................................................27

Парафимоза....................................................................................................28

ОБРЯЗВАНЕ.................................................................................................................28

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРЯЗАНИЯ ПРЕПУЦИУМ................................................29

БАЛАНИТ....................................................................................................................30

ЛИМФОЦЕЛЕ.............................................................................................................31

БОЛЕСТ НА ПЕЙРОНИ...........................................................................................32

ПРИАПИЗЪМ..............................................................................................................32

ЕРИТРОПЛАЗИЯ......................................................................................................33

ЛЕВКОПЛАКИЯ........................................................................................................33

РАК НА ПЕНИСА......................................................................................................34

НАРАНЯВАНИЯ НА ПЕНИСА..............................................................................34

ФРАКТУРА НА ПЕНИСА........................................................................................35

УРЕТРА......................................................................................................35

УРЕТРАЛНА СТЕНОЗА...........................................................................................36

СТЕНОЗА НА ВЪНШНИЯ ОТВОР НА ПИКОЧНИЯ КАНАЛ......................36

ХИПОСПАДИЯ..........................................................................................................37

ЕПИСПАДИЯ...............................................................................................................38

ЗАПУШВАНЕ НА УРЕТРАТА................................................................................38

ОСТЪР УРЕТРАЛЕН СИНДРОМ..........................................................................38

УРЕТРИТ......................................................................................................................38

РАК НА УРЕТРАТА...................................................................................................39

2. МЪЖКИЯТ РЕПРОДУКТИВЕН ТРАКТ.................40

ТЕСТИСИ..................................................................................................40

КРЕМАСТЕРЕН РЕФЛЕКС.....................................................................................43

СЛИЗАНЕ НА ТЕСТИСИТЕ И КРИПТОРХИЗЪМ

(ЗАДЪРЖАН ТЕСТИС).............................................................................................44

ЕКТОПИЧЕН ТЕСТИС.............................................................................................44

ПОДУВАНЕ НА ТЕСТИСА.....................................................................................45

ОРХИТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗАУШКА...................................................................46

ОРХИЕПИДИДИМИТ..............................................................................................46

ХИДРОЦЕЛЕ (ВОДНЯНКА НА ЯЙЦЕТО).........................................................47

ВАРИКОЦЕЛЕ.............................................................................................................48

ЕПИДИДИМНА КИСТА.........................................................................................48

СПЕРМАТОЦЕЛЕ......................................................................................................49

ТОРЗИО НА ТЕСТИСА (ЗАВЪРТАНЕ)................................................................49

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЕСТИСИТЕ...................................50

КАК МЪЖЪТ ДА ПРЕГЛЕЖДА САМ ТЕСТИСИТЕ СИ................................51

СКРОТУМ.................................................................................................52

ИНФЕКЦИЯ НА КОСМЕНИТЕ ТОРБИЧКИ.....................................................52

ЦИРЕЙ (ФОРУНКУЛ)...............................................................................................52

МАСТНА КИСТА.......................................................................................................53

 
200–те топ принципа на успеха
Hristo Vatev
Любопитно
Четвъртък, 23 Юли 2009 03:00

200–те топ принципа на успеха

от Робин Шарма1. Спи по-малко. Това е най-добрата инвестиция, която може да направи живота ти по-продуктивен. На повечето хора са достатъчни 6 часа, за да поддържат отлично здраве. В продължение на 21 дни опитвай да ставаш с 1 час по-рано и така ще си изработиш мощен навик. ПОМНИ качеството, а не количеството на съня е важно. И само си представи да имаш 30 часа повече месечно, за да се отдадеш на важни за теб неща.


2. Всяка сутрин отделяй по един час за занимания за личностно развитие. Медитирай, визуализирай деня си, чети вдъхновяващи текстове, за да се настроиш, слушай мотивиращи записи или чети стойностна литература. Използвай това време, за да настроиш и енергизираш деня си за един наистина ползотворен ден. Гледай изгрева поне веднъж седмично или излизай сред природата. Доброто започване на деня е чудесен начин за себеобновяване и лична ефективност.


3. Не позволявай нещата, които са най-важни за теб да остават последни в списъка. Всеки ден си задавай въпроса: “Това ли е най-добрият начин, по който мога да използвам времето и енергията си”. Управлението на времето е управление на живота, така че пази времето си внимателно.


4. Използвай метода на ластика, за да изчистиш ума си, така че да можеш да се фокусираш само върху добрата страна на нещата. Сложи ластика на китката си. Всеки път, когато негативна източваща енергията мисъл се появи в главата ти, изтрий я с дръпване на ластика. Със силата на навика, мозъкът ще асоциира болката с негативното мислене и скоро ще имаш силно позитивни мисли.


 
Джобен пътеводител към деветте откровения
Hristo Vatev
Любопитно
Сряда, 22 Юли 2009 16:17

Джобен пътеводител към деветте откровения


"Селестинското пророчество",


Джеймс РедфийлдПЪРВО ОТКРОВЕНИЕ: ПОВРАТНА ТОЧКА


В човешката култура се наблюдава ново духовно пробуждане - пробуждане, дължащо се на факта, че достатъчно голямо количество хора, което можем да определим като критична маса, започват да гледат на своя живот като на духовно пътешествие, като на приключение, в което сме водени от мистичния случай.

Първото откровение е откровение за пробуждането на съзнанието и се отнася до мистичните случайности, които стават в живота на всеки от нас. Векове наред на тези явления се е гледало като на чисто стечение на обстоятелствата, в което не може да се открие никакъв смисъл. Но когато преоценяваме духовните измерения на своето съществуване и отворим съзнанието си, започват да ни се случват събития, които не можем да пренебрегнем и оставим незабелязани. Как например да си обясним, че се случва някоя сутрин да се събудим с мисълта за стар приятел, когото не сме виждали отдавна и който ни се обажда по телефона още същия ден? Как става така, че среща, която не предвещава нищо особено, може да доведе до прелом в кариерата или във взаимоотношенията ни, да ни открие неподозирани таланти в самите нас?

Швейцарският психолог Карл Густав Юнг нарича това явление синхронност, усещането за наличие на дълбок смисъл за определени житейски съвпадения и случайности. Ако наистина се постараем да разберем същността на тези явления, то непременно ще стигнем до извода, че те свидетелстват за проявлението на Божествената сила в нашия живот. Ние не сме се озовали тук, в този живот, по силата на някаква случайност, за да разиграваме безсмислена драма. Нашият живот има предназначение, съдбовна предопределеност. Водени сме от мистично провидение.

Можем лесно да проследим проявлението на подобна синхронност в ретроспекция, когато се обърнем назад към съдбовните обрати на нашето минало: как сме живели и сме се формирали в семейството, от което произхождаме, как хората са повлияли върху началните ни интереси и избора на образование и професия, какви пътища са се кръстосали, за да ни доведат до онова, които представляваме сега. Много по-трудно е да запазим усета си за проявленията на синхронност в настоящия момент. С кого ще се срещнем днес? Каква информация ни носи онова, което става, за да определи житейската посока, в която да поемем?

В нас възниква непросредственото желание да разберем повече за този процес и за това накъде извеждат тези мистични случайности. Дори се питаме понякога: Наистина ли са действителни? Толкова важно ли е да можем да улавяме явленията на синхронност? Подобни въпроси веднаги ни отвеждат към Второто откровение.


 
История на нещата
Hristo Vatev
Любопитно
Петък, 05 Юни 2009 15:31
http://vbox7.com/play:7b9e986a&ef=1
 
Тайната
Hristo Vatev
Любопитно
Събота, 30 Май 2009 22:35
Tainata Tainata hristo vatev
 
Земляни
Hristo Vatev
Любопитно
Петък, 29 Май 2009 09:07
Един изключителен и потресаващо откровен филм (1 час 35 минути). АКО НЕ ВИ Е СТРАХ ДА ВИДИТЕ ИСТИНАТА, АКО ОБИЧАТЕ ЖИВОТНИТЕ И ЖИВОТА - ВИЖТЕ ТОЗИ ФИЛМ!
Да не се гледа от малки деца и хора, които не понасят тежки гледки!
 
Тайните На Милионерския Ум
Hristo Vatev
Любопитно
Понеделник, 25 Май 2009 15:21
Клип 1

Клип 2

Клип 3

Клип 4

Клип 5

Клип 6

 
Самооценката
Hristo Vatev
Любопитно
Вторник, 31 Март 2009 01:18
Самооценката


Джон Кехоу

Почти всеки ще се съгласи, че добрата, окуражителна самооценка е много важна, но само малцина разбират как да я постигнат или да открият пътя за осъзнаването на собствената си значимост.

Самооценката е точно това, което и самата дума предполага - оценката или представата, която имаме за себе си, изградена от идеи, които сме сформирали през годините. След като тази оценка или представа се запечати в подсъзнанието, тя започва да живее сама за себе си и забравяме, че ние самите сме я създали, тоест, че можем да я променим и изградим отново.

Нека проследим как се формира самооценката. В детството, когато се образуват ценностите на човека, ние попиваме представата за себе си от околните. И ако родителите ни са ни дарявали с любов и подкрепа, то най-вероятно, ние ще се чувстваме добре и ще сме уверени в себе си. Ако родителите ни са ни обиждали, подигравали или омаловажавали, ние ще имаме не толкова позитивна самооценка. Безброй други преживявания налагат своя отпечатък върху нас в течение на живота ни - докато порастваме, отделяме се от родителите си, навлизаме в света на нашите връстници и на възрастните. За съжаление, ако сме свикнали да придаваме прекалено голямо значение на неизбежните житейски разочарования, то възможно е именно разочарованието да е станало основна част от цялостната ни оценка.
Изградете си стабилна самооценка

Ако не се грижите за една кола, тя неизбежно ще се превърне в развалина. Ако престанете да поддържате дадена къща, то тя ще започне да се руши. Точно по същия начин е нужно да полагате грижи за своята самооценка, ако искате да сте силни и бликащи от енергия. Невежеството и пренебрежението към себе си ще понижат самооценката ви. Поемете своята отговорност. Приемете за себе си правилото да се грижите за отношението към себе си, както за самия себе си.
Животът е пълен с периодично възникващи разочарования, душевна болка, поражения и проблеми и ако не сте внимателни, тези тежести просто ще би повлекат надолу. Необходимо е редовно да укрепвате своята самооценка и да не й позволявате да се руши. Можете да постигнете това, като си съставите програма и започнете да подхранвате вашето съзнание с положителни, ободряващи, вдъхновяващи мисли за собствената си личност. Понякога дори може да хитрувате и да включвате мисли, които все още не са станали реалност. Помнете, че подсъзнанието ще приеме всяка мисъл, която редовно се върти в главата ви, независимо дали е вярна или не и тя рано или късно ще стане част от самооценката ви.
Следните три полезни твърдения могат да бъдат лесно запечатани в съзнанието ви, което незабавно ще направи вашата самооценка по-стабилна:
1. Вие сте уникални. Нито един човек на света не притежава вашите мисли, идеи и начини на действие. Повечето хора се смятат за посредствени, но ВИЕ не правете тази грешка. Не само признайте своята уникалност, но и я показвайте и доказвайте чрез постъпките и мислите си. Радвайте се на живота, бъдете щастливи такива, каквито сте. Отнасяйте се към себе си с достойнството, което заслужавате и ще извлечете огромна полза.
2. Вие можете да направите всичко, което поискате. Понякога забравяме, че животът предлага множество възможности и варианти и прекалено често просто потъваме в рутинното ежедневие, забравяйки за това, което може да бъде постигнато, ако впрегнем ума си и го накараме да работи.

Вие можете:
 • да пътувате до всяка една страна;
 • да научите чужд език;
 • да започнете бизнес;
 • да се научите да свирите на музикален инструмент;
 • да станете член на всеки клуб или група;
 • да усвоите нова професия;
 • да развиете търговия;
 • да смените кариерата си;
 • да започнете работа по нов проект;
 • да си мислите, за каквото си поискате.

Така че, какво не можете да направите, ако впрегнете ума си на работа? Във вашия мозък като в добър компютър вече са написани обширни програми, които проиграват всички варианти. Аз ги наричам нашите холографски възможности. Едничката възможност пред доматеното семе е да стане домат. Розата може да стане само роза. Тяхното предназначение, тяхната съдба е заключена в тази единствена действителност, но вие притежавате неограничен потенциал. Каквото и семе да си изберете да бъдете, то се съдържа вътре във вас.
3. Вие притежавате безгранична сила. Вие владеете сила, която е на ваше разположение във всеки един миг от живота ви. Става дума за способността да изберете собствения си начин на мислене. Никой не може да ви казва как и за какво да мислите. Вие, и само вие, определяте как да използвате тази си сила. Можете да създадете, изградите или стабилизирате, която и да е област от вашия живот.
За какъвто се мислите, такъв ще станете
 • Плахите мисли правят човека плах.
 • Уверените мисли правят човека уверен.
 • Неуверените - слабохарактерен.
 • Решителните - силен.
 • Целенасочените - целеустремен.
 • Неосъществимите - непрактичен.
 • Безнадеждните - безпомощен.
 • Самосъжалителните - окаян.
 • Възторжените - енергичен.
 • Нежните - любвеобилен.
 • Успешните мисли правят човека успял.

ВИЕ носите отговорност за самооценката си, за представата за себе си и ВИЕ сте отговорни за създаването и поддържането й. Ценете се постоянно. Визуализирайте, посявайте и утвърждавайте положителни качества за вас самите.

Обичайте себе си

Любовта към самия себе си е много важна, но не онази, егоистичната, която казва: "Аз съм най-добър от всички", а подхранваното от вас чувство, че "се харесвате такъв, какъвто сте" - осъзнаването на факта, че не е нужно да се преструвате на нещо, което не сте. Иронията е в това, че в момента, кога¬то се приемете такъв, какъвто сте, вие можете с лекота да се промените и да станете различен. Докато не започнете да се харесвате, ще ви е трудно да се промените, защото единствено приемането на абсолютно всичките ви положителни и отрицателни черти ви позволява да продължите напред. Снемете напрежението. Просто бъдете самите себе си, а не някой друг. Само ако се приемете такъв, какъвто сте, вие ще можете да изследвате и някои от другите си "аз", които искате да бъдете.
Самоувереност

Бъдете самоуверени. Вдъхнете си твърдата убеденост, че вие можете и искате да успеете. Ако сте имали нещастно детство, загърбете го, вие сте тук и сега и бъдещето ви очаква. Претърпявали сте неуспехи, какво от това? Единственото, което има значение сега, са настоящите ви мисли и това, което правите с тях. Когато самооценката ви стане по-стабилна и уверена, ще можете с лекота да намирате изход от всяка житейска ситуация и променяйки се сами, ще видите как се променя и всичко около вас. И така, всичко е във ваши ръце.
От книгата "Подсъзнанието може всичко".
http://advance.bg/index.php?pn=kehoe
 
НачалоПредишна12СледващаКрайСтраница 1 от 2

Потребители

От форума + Анкети

Търсене

Търся
Години между
до
Населено място :
Град
Провинция
Държава