Сдружение Подай ръка - видин
ЦВЕТЕЛИНА
Организации
Сряда, 18 Февруари 2009 20:24
http://www.podairuka.com

Мисия и цели

Ние сме няколко Видински жени, всяка със своята работа, бизнес, интереси, семеен живот. По една или друга причина се срещнахме и усетихме, че нещо ни свързва,има нещо общо по между ни. И това общото е любовта ни към децата. Както към нашите собствени така и към чуждите, така и към ничиите. Изоставените деца на България, децата от домовете за сираци. Съвсем на ясно сме,че по никакъв начин не бихме могли да отгледаме, възпитаме или осиновим всички тези деца, но пък не бихме могли и да седим безучастно отстрани и да гледаме тяхното самоунищожение и падение.
Има една велика мисъл:
"Аз съм само един, но все пак ме има!
Не мога да направя всичко, но има какво да направя.
И защото не мога да направя всичко, няма да откажа да направя това, което мога!"
Едуард Евърит Хей
И ние правим това което можем!

Членовете на Сдружението са обединени от една обща цел, която е главен фактор за съществуването на организацията:
Духовно и личностно развитие на деца, лишени от родителска грижа в България.
Цели, които конкретизират функционирането и ориентацията на Сдружението, са:
-Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца и юноши в неравностойно социално положение с оглед тяхното успешно интегриране в обществото.
-Да стимулира усвояване и изграждане на социални и професионални умения у деца в неравностойно социално положение в периода на преход на същите към независим живот.
-Да служи за развитието и утвърждаването на нов тип култура и отношение към проблемите на децата в неравностойно социално положение.
-Да съдейства за преодоляване на социалната изолация на децата и юношите в неравностойно социално положение.
-Да устоява активна гражданска позиция по проблемите на социалната интеграция и личностната реализация на деца в неравностойно социално положение.
-Да помага материално и духовно хора в затруднение и в частност самотни майки в неравностойно
положение.
- Да подкрепя и да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото
Ето защо целите, които Сдружението си поставя, го определят като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.
Мисия
Ние сме неправителствена организация, която работи с деца от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи. Стремим се да бъдем не възпитатели на децата, а техни приятели. Помагаме на децата в придобиването на социални умения и в тяхното духовно и личностно развитие,
за да имат по-добър шанс в живота при намиране на работа, жилище, създаване на семейство и т.н. след тяхното напускането на Дома, за да се интегрират по подходящ начин в гражданското общество и да се намали рискът от девиантно и делинквентно поведение,
за да не възпроизведат отрицателна семейна среда, в която са израснали,
за да не се превърнат в потенциални членове на криминалния контингент в България.
Стараем се да поддържаме активна гражданска позиция по отношение проблемите на децата от Домовете. Консултираме се със специалисти в областта на възпитанието, образованието, социализацията и ресоциализацията на деца, лишени от родителска грижа с цел правилно реализиране на нашите намерения.
Общо Коментари (0)Add Comment

Оставете коментар
Трябва да влезете в сайта като потребител, за да коментирате. Моля регистрирайте се, ако все още нямате профил.

busy
 

Потребители

От форума + Анкети

Търсене

Търся
Години между
до
Населено място :
Град
Провинция
Държава