АКЦИЯ 'ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ВСИЧКИ' - ОТРАЗЕНА В МЕДИИТЕ
ned
Акции
Събота, 20 Септември 2008 17:00
ПРИЯТЕЛИ, ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ НЯКОИ ОТ МЕДИИТЕ, КАКТО И ДА ЧУЕТЕ НЯКОИ ИНТЕРВЮТА, КОИТО ОТРАЗЯВАТ НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯТА "ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ВСИЧКИ"

НОВИНИ ОТ ЛОВЕЧ

Хората от ‘НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ’ www.network-hv.com започваме Национална Акция ”Достъпна среда за всички”.
С акцията ни, ще посочваме недостъпните обществени сгради, като им поставим символично стикер ”забранено за хора с увреждания” и с надпис НЕДОСТЪПНО.
Целта на акцията е: Всички обществени обекти да са архитектурно достъпни за хората с увреждания, като се прилага Европейската концепция за достъпност.
Това е поредната ни Акция за достъпна среда на Хората с увреждания, като на предишните изразихме своя протест на скокове с бънджи и летене на мотоделта планери.
Ние, Хората с увреждания призоваваме всички съпричастни хора, организации, институции и медии, да ни подкрепят в исканията за Достъпна среда за всички.

Национална мрежа за хора с увреждания www.network-hv.com

НОВИНИ ОТ БУРГА

ТВОЕТО.ИНФО

ВЕСТНИК НОВ ЖИВОТ - КЪРДЖАЛИ

АГЕНЦИЯ "ФОКУС"

Минчо Коралски: В момента, в който хората с увреждания могат спокойно да се придвижват, те биха се превърнали в активни консуматори и клиенти

Фокус:
Г-н Коралски, как ще коментирате започнатата от Национална мрежа за хора с увреждания акция „Достъпна среда за всички”, която се изразява в залепяне на стикери върху недостъпните за хората с увреждания обществени сгради? Редно ли е хората с увреждания сами като че ли да воюват срещу институциите за нещо съвсем човешко – да им се осигури достъп?

Минчо Коралски: Не бих казал, че трябва да се воюва срещу институциите. По-скоро институциите би трябвало да бъдат подсещани непрекъснато за проблемите на хората с увреждания. Откровено казано, за тези неща не трябва да се воюва. Просто непрекъснато трябва да се напомня, тъй като това не е само за хората с увреждания. По този начин средата става достъпна за много повече граждани – за възрастни, за майки с деца. Аз подкрепям подобна идея да се лепят стикери, с които да се напомня, че в крайна сметка има и ангажименти, които трябва да се изпълняват, не само защото така ни задължава закона, а защото човешкото общуване налага да имаме една достъпна среда за всеки. Радвам се на тази инициатива. Мисля, че това не бива да бъде битка, а трябва да е партньорство. И нека да се приема като дружеско намигане, а не като заяждане, защото в крайна сметка обществото не се нуждае от битки и конфронтации, а от разбирателство и взаимопомощ.
Вчера например в НДК открихме така да се каже достъпната среда – тоалетни, рампи. Идеята дойде при един мой разговор с г-н Друмев, шефа на НДК. Той взе нещата присърце и вчера така да се каже прерязахме лентата и може да се каже, че НДК е достъпен за хора с увреждания. В НДК на всички нива са изградени платформи и човек спокойно може да се придвижва. Долу във фоайето е открита една тоалетна за хора с увреждания. Предстои монтиране на една платформа, която да отвежда хората до новооткрита художествена галерия, която ще бъде в приземието на НДК. На практика НДК сега е напълно достъпен за хора с увреждания.

Фокус: Колко средства са били необходими за осигуряването на този достъп в НДК и как се реализира вашето предложение?

Минчо Коралски: Финансите са изцяло на НДК. Инициативата, както вече казах, се реализира при един мой разговор с г-н Друмев по повод на това, че най-големият конгресен център не е достъпен. Човекът веднага взе нещата в свои ръце и аз мисля, че това е много добър пример за това, че в основата на всяко едно добро начинание е желанието то да се свърши, а не оправданието за това дали има или няма пари, тъй като определено изграждането на достъпна среда не изисква чак толкова много ресурси, особено ако това се прави с достатъчно ум и с мисъл за това, че в крайна сметка тази среда става удобна за всички.

Фокус: А знаете ли каква стойност е отделил НДК за осигуряването на достъпа?

Минчо Коралски: Откровено казано не зададох този въпрос, аз се интересувах повече от резултата. Сега вече знам, че в София има едно място, където може да се проведе едно по-голямо мероприятие за хора с увреждания без те да се притесняват.

Фокус: Досега нямаше такова, така ли?

Минчо Коралски: Такова голямо пространство, където спокойно да се движат хора с увреждания, ние нямахме в София.

Фокус: Казахте, че осигуряването на достъпа до НДК е станало след ваш разговор – в този смисъл, с кого ще бъде следващият ви разговор?

Минчо Коралски: В интерес на истината докато откривахме достъпността на НДК и галерията, защото поводите бяха два, заедно с мен беше г-н Данаилов, който е шеф на Националната художествена галерия. Ние се договорихме Националната художествена галерия заедно с Агенцията за хората с увреждания по силата на нашите програми за адаптиране на исторически, културни и спортни съоръжения, да се опитаме догодина да адаптираме националната художествена галерия чрез изграждането на един панорамен асансьор, който да дава достъп до всички нива. И по този начин една сграда, която практически е недостъпна за хората с увреждания, да може да намери една по-голяма публика – най-вече от хора, за които преодоляването на тези стъпала е проблем. Тези стъпала са проблем и за възрастни хора, и за майки с деца. Ако изградим този асансьор, в което аз не се съмнявам, тогава ще може да се осигури достъп и по този начин още един културен обект да стане напълно достъпен, заедно с останалите, които тази година успяхме да направим.

Фокус: Колко струва един такъв асансьор?

Минчо Коралски: Не мога да ви кажа, но вероятно ще е някъде около 85 000 – 90 000 лева. Тъй като галерията е паметник на културата, ще има допълнителни изисквания за изграждането на асансьора, но в крайна сметка си струва ние да направим това усилие, тъй като не може цялото художествено богатство на страната да остава закрито за хората с увреждания.

Фокус: Миналата година „Актавис” започна една много добра инициатива за изграждането на рампи за хора с увреждания на културно-исторически обекти като първия беше на храм-паметника „Ал. Невски”.

Минчо Коралски: Има няколко обекта, които бяха финансирани, съвместно с „Актавис” – както храм-паметника „Ал. Невски”, така и катедралата във Варна. Ние сме готови да подадем ръка на всеки, който иска да решава тези проблеми.

Фокус: Аз това исках да ви попитам – обръща ли се бизнесът към вас с молба за съдействие, защото това вероятно и на него му е необходимо съдействие, тъй като не се касае само за средства, а и за спазване на изисквания, за уреждане на документация?

Минчо Коралски: Мисля, че на бизнеса по-скоро му трябва възможност да осъзнае, че хората с увреждания са клиенти, това са част от техния бизнес. Така че, ако е достъпна фирмата, ако е достъпен ресторанта, ако е достъпен хотела, това означава възможност за увеличаване на оборота и увеличаване на потенциалните клиенти. В крайна сметка хората с увреждания ние не ги виждаме по улиците и те не са част от големия оборот, поради това, че те не могат да се включат в него поради чисто транспортни и архитектурни прегради. В момента, в който хората с увреждания могат спокойно да се придвижват, спокойно да посещават всичко, те биха се превърнали в активни консуматори и активни клиенти, служители, работници и всичко останало. Това се нарича интеграция.

Фокус: Бизнесът търсил ли е вашето съдействие за изграждане на рампи на други паметници на културата?

Минчо Коралски: При нас непрекъснато идват хора, които се интересуват от това как да направят нещата грамотно. Често имат желание да се направи нещо, но когато то не се направи според изискванията, се постига единствено и само до загуба на средства без да се решава проблема. От тази гледна точка ние даваме съвети, както и варианти за решения, тъй като ние считаме, че няма място, което да не може да бъде направено достъпно, стига да има желание и това да се прави професионално.

Фокус: Г-н Коралски, тук в София живее една голяма част от българското население – според вас до каква степен обществените сгради в столицата са достъпни за хора с увреждания?

Минчо Коралски: Тук не става въпрос само за обществените сгради. Погледнете до каква степен са достъпни улиците. За да стигнеш до сградата, ти трябва да се придвижиш по тротоарите, по които има леки коли, което означава, че те не могат да се ползват, а за човек с количка или с патерица да се движи по платното – това е безумие. Да не говорим за прословутите скосени тротоари, за които според мен общината би трябвало да проведе специална програма за скосяване на тротоарите, тъй като пространството на хората се свива само до техния тротоар и те не могат да преминат на другия. Истината е, че можем да говорим за достъпна среда единствено и само тогава, когато хората с увреждания се придвижват самостоятелно – да не се налага да разчиташ на добрата воля на други хора. Разбира се, на мен винаги се намира да ми помага някой, но това определено не е начинът, по който трябва да се решат нещата. Свободата на придвижване, запазването на достойнството на хората с увреждания, са неща, които също трябва да се имат предвид.

Фокус: Да разбирам, че София не е никак достъпна.

Минчо Коралски: То не е необходимо да се разбира, то просто трябва да се види. За съжаление, включително и при нови сгради не се изпълняват изискванията за достъпност, което е жалко.

Фокус: Как така? Имате ли подобна информация?

Минчо Коралски: Не искам да споменавам имена на хотели и на други сгради, защото ще прозвучи като антиреклама, но се огледайте да видите в колко нови сгради, нови хотели и то построени през последните 10-15 години има изграден подходящ обход. На много места просто не се съобразяват. Да не говорим за това, че все още няма сервизни помещения в ресторанти, в големи хотели. Аз не мисля, че това се прави нарочно или от нежелание. Просто става въпрос за нещо, за което тази инициатива, която споменахте, е много важна – да бъдат подсетени хората, че в крайна сметка липсата на стъпала, липсата на архитектурни прегради прави достъпът до съответните сгради труден. Изграждането на подходяща среда е полезно за бизнеса и позволява да се изпълнят едни човешки изисквания. Няма гаранция дали утре няма да се случи на някой близък на този бизнесмен и тогава да съжалява за това, че мястото, в което той работи или обитава е недостъпно за неговите приятели или роднини. Живеем в много динамичен свят, в който не бива да мислим за това какво трябва да се прави след като се е случила белята. Нужно е изпреварващо да решаваме проблемите, за да не създаваме прегради пред хора, които до вчера са били между нас и са се движили и в един момент те просто изчезват, но не защото ги няма, а защото няма условия да общуват с другите.
Цветомира ГЕОРГИЕВА

ДАРИК РАДИО - интервюто на Върбан

Акция ”Достъпна среда за всички” започнаха от Националната мрежа за хора с увреждания. По време на иницативата ще се посочват недостъпните обществени сгради, като им се постави символично стикер ”забранено за хора с увреждания” и с надпис ”недостъпно”.

За целта на сайта на националната мрежа www.network-hv.com са качени въпросните стикери, които изобразяват схематично инвалидна количка с човешка фигура, поставени в знак ”Забранено”. При предишните си изяви членовете на Националната мрежа изразиха своя протест на скокове с бънджи и летене на мотоделтапланери.

Повече подробности за сегашната акция, къде и кога ще се провежда, както и чия и каква е идеята чуйте от Върбан Мончев, администратор на сайта за хора с увреждания, в звуковия файл.

За сега не е определен ден и час за провеждане на акцията в Плевен, в момента се изработват залепващите се стикери. А хората, когато излязат и попаднат на недостъпна за хора с увреждания сграда, ще залепват символичния знак върху нея.

“Търсим подкрепата на обществото и тази на медиите, за да обърнем внимание на управляващите върху обещанията, които са дали и не са изпълнили”, каза още Върбан Мончев.


ВЕСТНИК "НОВИНАР"

Хора, страдащи от разлечин вид увреждания ще разлепят стикери с надпис „Недостъпно” на всички столични сгради, които не са пригодени за използване от хората с физически затруднения. Това съобщиха вчера от Националната мрежа за хора с увреждания. Кампанията е част от акцията „Достъпна среда за всички”. Целта на акцията е всички обществени обекти да са архитектурно достъпни за хората с увреждания, смятат от организацията.

ФОКУС РАДИО-НЕТ

Ловеч. Ловеч е сред градовете, в които почти всички обществени сгради имат изградени рампи за достъп на хора с увреждания, заяви за < b>радио “Фокус - Велико Търново Силвия Средкова, главен архитект на Община Ловеч по повод националната акция “Достъпна среда за всички”. Почти всички тротоари в централната градска част са с изградени рампи за инвалидите, като това е реализирано по проект „Красива България” преди около 5 години. Предвижда се и разширение на Дома за възрастни хора в село Сливек с цел увеличаване на капацитета му. В проектирането на новото крило е заложено осигуряването на достъп за инвалидите. Ангажимент на общината е да осигурява достъп до обществените сгради, но не е решен проблемът вътре в сградите, защото това е грижа на собственика. Той трябва да осигури възможност за достъпна среда на инвалидите, уточни арх. Средкова.
Предвидена е реконструкция, модернизация и оборудване на сградата на читалището в квартал „Гозница” по Оперативната програма „Регионално развитие”. Идеята е да се изгради зала за различни културни събития, до която чрез специална електронна платформа да се осигури достъп на инвалиди. Предвидено е и изграждането на санитарни възли за инвалиди. Ще бъде изградена и рампа за достъп, посочи още главният архитект на Община Ловеч.
Дарина ЦВЕТКОВА

ФОРУМ СЛИВЕН

КЛУБ - DIR

ЕВРОМЕДИЯ БГ

HEALTH.BG

Стикери с надписи ”Забранено за хора с увреждания” и „Недостъпно” се поставят от днес на обществените сгради в Плевен, до които хората с инвалидни колички нямат достъп.

Протестната акция, която ще продължи до края на октомври, е организирана от „Националната мрежа за хора с увреждания‘.

„Ние, хората с увреждания, призоваваме всички съпричастни хора, организации, институции и медии, да ни подкрепят в исканията за достъпна среда за всички.” – заявиха от организацията.

Целта на протестната акция е всички обществени сгради да станат за хората с увреждания, както изисква Европейската концепция за достъпност.

Това е поредната кампания за достъпна среда на хората с увреждания, които при предишните си акции изразиха своя протест чрез скокове с бънджи и летене на мотоделтапланери.

ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ "ФОКУС"

София. Национална мрежа за хора с увреждания провежда акция за облепяне със стикери на недостъпните за хората с увреждания сгради в България. Акцията е под надслов „Достъпна среда за всички”. Лепенките представляват знак забранено, под него стои снимка на човек на инвалидна количка, а под нея пише „недостъпно”. Стикерите се разпространяват от около седмица и няма поставен срок за приключването й. Всеки, който желае може да си принтира стикера от интернет страницата на Национална мрежа за хора с увреждания и да го залепи на обществена сграда, където е срещнал проблеми с достъпността. Подобни лепенки ще бъдат разпространени по обществени сгради в цялата страна. Така например във Велико Търново една лепенка е залепена на сградата на общината.
„Много хора не могат да излязат от домовете си, да излязат на улиците и тротоарите пред къщите си заради недостъпната среда”, коментира пред Агенция “Фокус” Недко Ангелов, мениджър на сайта на Национална мрежа за хора с увреждания. Той подчерта, че недостъпната среда е в ущърб не само на хората с увреждания, но и за майките с бебешки колички.
Акцията ще продължи до тогава, докато бъде създадена нормална достъпност за хората с увреждания, бе категоричен Ангелов.
Следващата стъпка на инициаторите на кампанията е, ако няма ефект „Достъпна среда за всички”, да започнат акция „Равнопоставеност”. В основата й ще бъде водене на дела срещу собственика на обществената сграда, която дискриминира хората с увреждания чрез недостъпността – държава или община. Тези акции не са политически, бе категоричен Ангелов.
Цветомира ГЕОРГИЕВА

ВЕСТНИК "ЕКИП 7"

Кубратчанин почва национална инициатива за инвалиди
19 September 2008

Кубратчанин започва национална акция за хора с увреждания. В специален сайт, създаден от свои по съдба, всеки инвалид ще може да посочи недостъпните обществени сгради и места от своя град, като ги обозначи със специални стикери. Стикерът може да бъде изтеглен от www.network-hv.com.19_09_2008_nedko_angelov.jpg19_09_2008_nedostapno.jpgНедко Ангелов е на 39 години и е с увреждания, откакто се помни. Той е с гръбначно изкривяване по рождение.

В сайта Ангелов „попада“ около десет дена след неговото създаване и решава да помага с каквото може. Постепенно www.network-hv.com прераства в национална мрежа за хора с увреждания – дава трибуна за мнения, за общи инициативи, хобита и съвместни акции, много от които със спортен характер.

Идеята за стикерите възниква, когато Недко, заедно със „свои“ се връща от протест чрез летене с мотоделта планери край Плевен, посветен на достъпната среда.

С настоящата акцията със стикерите хората с увреждания се надяват да заострят вниманието към себе си и към проблемите си. За тях е унизително поради недостъпност в 21-ви век хората с увреждания да чакат пред стълбите на учрежденията наравно с кучетата, вместо да влязат в тях и да си свършат работата като нормални граждани, плащащи данъци, осигуровки и такси.


Галина МАРИНОВА


БГ ВЕСТИ

Прах в очите на инвалидите

Image

Непрекъснато се тръби, че повечето сгради са недостъпни за хора с увреждания и вместо да се направи нещо смислено - не спират да се дават пари за безумни кампании.

В този дух и в момента се провежда акция за облепяне със стикери на недостъпните за хората с увреждания сгради в България. Тя е под надслов Достъпна среда за всеки.

Забравих да допълня, че имената на всички така наречени акции са от гръмки по-гръмки, та от заглавието да можеш да се заблудиш, че веднъж мине ли кампанията - всички инвалиди ще проходят и слепите ще прогледнат.

Но организаторите от Националната мрежа за хора с увреждания са много горди от случващото се и лепят стикерите ентусиазирано на ляво и дясно. Да, съгласна съм, че хората с колички нямат достъп до никъде, ама с какво ще помогнат тези лепенки, които утре дъждът ще измие и чистачките ще отлепят? И с какво, питам, помагат те на този, който не може да ходи? Представете си - стига той до сградата със своята количка, а сградата - облепена със стикери. И тогава инвалидът си казва: Ммм, и тук не мога да вляза! Добре, че ме предупредиха...

Ами слепият, който прочита услужливата бележка с надпис “недостъпно”, абе хайде, моля ви се....Вместо да се печатат стикери, можеше да се направят рампи в поне една сграда, тогава всякакви напомнящи лепенки като “недостъпно”, ще са излишни, защото инвалидите на са слабоумни, за каквито често ги вземат някои. Те и сами добре могат да преценят до къде имат достъп, и до къде не.
И защото те, пенсионерите и сираците са най-употребяваните и лъганите хора в държавата.

Правителството реши днес със средствата от бюджетния излишък за 2008 година да се създаде Фонд за достъпна архитектурна среда, за да могат хората с увреждания да ползват сградите на централната администрация и нейните регионални поделения. Искрено се надяваме това да се направи, а да не остане поредното предизборно неизпълнено обещание.


ЧУЙТЕ ИНТЕРВЮТО НА ВЪРБАН - 1

ЧУЙТЕ ИНТЕРВЮТО НА ВЪРБАН - 2

Общо Коментари (1)Add Comment
ned
...
написан от ned, юли 22, 2010
Дааа, когато не спим и не търпим ... ни забелязвт май smilies/wink.gif

Оставете коментар
Трябва да влезете в сайта като потребител, за да коментирате. Моля регистрирайте се, ако все още нямате профил.

busy
 

Потребители

От форума + Анкети

Търсене

Търся
Години между
до
Населено място :
Град
Провинция
Държава