Условия за ползване

За използването на нашите услуги вие трябва да ни предоставите определена информация. Ето защо е необходимо да се запознаете с условията за използването на услугите, предоставяни от NETWORK-HV.COM. Вие трябва да сте поне на 18 години. Регистрацията и използване съдържанието на този сайт от лица под 18 год. е строго забранено. Отбелязвайки "Потвърждавам, че съм навършил 18 години" и "Потвърждавам, че съм прочел и съм съгласен с Правата и задълженията на Network-hv.com", и натискайки бутона "Натиснете тук за да се регистрирате" Вие се регистрирате като клиенти с условието, че разбирате и сте изцяло запознат с "Правата и задълженията", както и че задължително ще ги спазвате при ползването на услугите на сайта.

Вашата информация

Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена. Ние събираме информация, която се съхранява на компютър. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация, за да попълните вашият личен профил. Вие се съгласявате да поддържате съдържанието на вашият профил в съответствие с условията в този сайт. IP адресът Ви и вашият емейл адрес никога не се показват на трети лица.

Регистрация

Всеки потребител на NETWORK-HV.COM. трябва да се регистрира, като попълни регистационната форма, в която оставя посоченият тип информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и непълна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен. Веднъж регистрирани Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията. Чрез регистрационната форма събираме следният тип информация:

персонална: възраст, пол, интереси на регистрирания и др.
неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

Използваме тази информация, за да Ви предоставим нашите услуги, като в никакъв случай ние няма да я предадем на трета страна, с изключение на случаите, в които законът ни задължава. Част от тази информация се публикува с вашето съгласие в профилът Ви, който е изложен публично на NETWORK-HV.COM. Съгласявате се част от информцията да бъде използвана за маркетингови и статически цели от NETWORK-HV.COM, което означава и получаването на търговска информация от NETWORK-HV.COM на емейл адреса попълнен при регистрация. При регистирането Вие въвеждате потребителско име и парола, като сте изцяло отговорен за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна. Ако има съмнения за това, че вашият акаунт се използва от трета страна без ваше разрешение вие може да промените паролата за достъп. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на вашето потребителско име и парола и за всички действия произтичащи от вашата регистрация.
При вашата регистрация ние изискваме достатъчно информация за да проверим вашите години. Ставайки членове вие гарантирате, че сте не по-малки от 18 години. Въпреки това ние не гарантираме, че всички ползватели на нашата услуга са по големи от 18 години. Членове, които са под изискуемият минимум носят отговорност за своите действия.

Права и задължения на страните

Като потребител на нашите услуги с Вашата регистрация се съгласявате, че:
Сте отговорен за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на NETWORK-HV.COM.
Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на нашата услуга.
Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна. Заявявате, че няма да поставяте във вашият профил, никакви адреси, телефони, имена, урл, емаил адреси, ICQ номер, сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали както и няма да изнасяте персонална информация.
Вие няма да се представяте за друго лице
Вие няма да се обвързвате с реклами или обяви, на останалите членове на NETWORK-HV.COM, да купувате или продавате продукти/услуги чрез нашите услуги. Вие няма да изпращате спамове, джънк и меил на останалите членове.
Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
Вие няма да изпращате, дистрибутирате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.
Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от NETWORK-HV.COM или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
Вие няма да изпращата пренасяте или дистрибутирате каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуеар или хардуеар. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от NETWORK-HV.COM без нашето изрично съгласие.
Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на NETWORK-HV.COM. NETWORK-HV.COM не е и не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители и в случай, на възникване на конфликт с друг потребител на сайта Вие от изложеното до тук ни освобождавате от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество. Еlmaz.com запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между вас и останалите членове.
Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интлектуалната собственост или други права на трети страни.
Информацията и снимките, които сте публикували в сайта, могат да се използват и публикуват във всички интерфейси на NETWORK-HV.COM

Ние заявяваме че:
Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа
Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние и вие помествате в нашият сайт NETWORK-HV.COM запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра. NETWORK-HV.COM има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че престтавляват форма на насилие срещу някои от членовете.
NETWORK-HV.COM си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.
NETWORK-HV.COM може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.
Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в NETWORK-HV.COM, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази инфромация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна
Възможно е някои от членовете и не-членове на NETWORK-HV.COM да превеждат някакви материали на сървъра и вие да бъдете намесени без ваше желание. Възможно е да се получи информация за вас чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу вас. За това NETWORK-HV.COM не е отговорен за изпозването на личната информация, която вие избирате да разкриете. Моля внимателно избирайте какъв тип информация поставяте на сървъра.

Изтриване на регистрация

Всеки потребител с или без мотив може да изтрие своята регистрация в NETWORK-HV.COM следвайки указанията посочени в сайта. При изтриване на регистрацията си, Вие се отказвате от всички права, които сте имали в сайта. NETWORK-HV.COM няма никакво задължение да възстанови регистрацията Ви. За да изтриете регитрацията си от сайта натиснете на линк "Услуги" -> "Прекратяване на регистрацията" и следвайте инструкциите за изтриване.

Съдържание на сайта

Опциите, съветите, изявленията или друга информация съдържана на нашият сайт не може да бъде копирана.

Връзки с трети страни

NETWORK-HV.COM може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

Авторски права

Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственостна NETWORK-HV.COM. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторко право.

Ограничение на отговорност

NETWORK-HV.COM няма да е отговорен за случайни събития, последици или недиректни щети (вкл. Но не и ограничаващо вреди от загуба на информация, загуба на програми и др.). NETWORK-HV.COM не е оговорен за всякакви топографски грешки.

Промени на сайта

Всички промени които извършваме ще бъдат оповестявани чрез поблукуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото се да:
Променяме съдържаннието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение
Да променяме съдържанието на сайта
Да премахваме линкове без предварително предупреждение
Да премахваме обяви на потребители след изтичане на определения срок
Да премахваме обяви на потребители в случай, че считаме че предложената информация не отговаря на условията по-горе. В такъв случай клиентът губи всички права, които е имал в сайта. NETWORK-HV.COM нямаме никакво задължение да възстанови регистрацията.


Контакт

Христо Вътев
https://www.facebook.com/hristo.vatev
Имейл- networkhv@gmail.com